PO nie udało się wstrzymać prac nad ustawą odległościową

PO nie udało się wstrzymać prac nad ustawą odległościową
Gramwzielone.pl (c)

Dzisiaj w Sejmie kontynuowane są w ekspresowym tempie prace nad przygotowaną przez PiS ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Platformie Obywatelskiej nie udało się doprowadzić do odrzucenia projektu tej ustawy, czy umożliwić szerszych konsultacji w sprawie zaproponowanych przez PiS przepisów, które mogą zablokować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Dzisiaj w Sejmie kontynuowane jest pierwsze czytanie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nazywanej ustawą antywiatrakową czy ustawą odległościową – z racji na zaproponowany przez posłów PiS warunek budowania farm wiatrowych wyłącznie z zachowaniem dystansu od zabudowań i obszarów chronionych odpowiadającego 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowych. Zdaniem branży wiatrowej, ten zapis praktycznie wykluczy wszystkie dostępne lokalizacje w Polsce z możliwości budowy farm wiatrowych.

Uwagi w zakresie zasady odległościowej oraz innych, uderzających w branżę wiatrową zapisów były zgłaszane dzisiaj przez posłów opozycji i przedstawicieli sektora wiatrowego podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury zajmującej się ustawą odległościową.

REKLAMA

Przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy jest procedowany w ekspresowym tempie. Jego przyjęcie jest realne już w trakcie rozpoczętego dzisiaj posiedzenia Sejmu.

REKLAMA

Posłowie opozycji zwracali dzisiaj uwagę po raz kolejny na brak konsultacji społecznych, które powinny towarzyszyć – jak wskazywali – tak ważnej ustawie. Posłowie PO i Nowoczesnej zwracali uwagę m. in., że strona społeczna nie została dopuszczona do prac sejmowej podkomisji zajmującej się projektem ustawy odległościowej, o czym zdecydowała jednostronnie przewodnicząca tej podkomisji posłanka PiS Anna Paluch.

Dzisiaj, podobnie jak na wcześniejszym etapie procedowania ustawy odległościowej, poprawki posłów opozycji były odrzucane, a ci zapowiadali ich podtrzymanie w formie tzw. wniosków mniejszości.

Głosami posłów PiS podtrzymano m.in. kluczową zasadę z art. 4 dotyczącą minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i obszarów chronionych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury z wnioskiem o odrzucenie w całości projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej wystąpił poseł PO Paweł Olszewski. Po odrzuceniu tego wniosku głosami posłów PiS poseł Olszewski wystąpił o przeprowadzenie tzw. wysłuchania publicznego w sprawie tej ustawy. Także ten wniosek nie spotkał się aprobatą Komisji Infrastruktury. Odrzucone zostały również wnioski o przełożenie prac komisji, aby w międzyczasie dokładniej przeanalizować proponowane regulacje. 

gramwzielone.pl