Wymiana zarządu w Polenergii

Wymiana zarządu w Polenergii
Zbigniew Prokopowicz. Fot. Polenergia

Rada Nadzorcza spółki Polenergia S.A. przyjęła 28 kwietnia br. rezygnację Zbigniewa Prokopowicza z funkcji prezesa zarządu. Ze swoich stanowisk zrezygnowali także wiceprezesi zarządu Anna Kwarcińska oraz Michał Kozłowski. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła kierowanie pracami zarządu Jackowi Głowackiemu, dotychczasowemu I wiceprezesowi zarządu Spółki. Do zarządu dołączył także Bartłomiej Dujczyński, dotychczasowy dyrektor pionu Corporate Finance, który będzie nadzorował pion finansowy grupy.

Rada Nadzorcza powierzając kierowanie pracami zarządu spółki Jackowi Głowackiemu, dotychczasowemu I wiceprezesowi, związanemu z Polenergią od 2011 roku, miała na celu zagwarantowanie kontynuacji dotychczasowej strategii spółki, przy jednoczesnym dostosowaniu planów jej rozwoju do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Jak informuje Polenergia, Jacek Głowacki posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym, zarówno w obszarze energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej, a jego wybór na prezesa Polenergii „ma zapewnić spółce oraz jej akcjonariuszom przewidywalny rozwój oraz konsekwentną pracę nad budowaniem jej wartości”.     

REKLAMA

Jacek Głowacki wcześniej był dyrektorem generalnym pierwszej w Polsce elektrociepłowni gazowej, EC Nowa Sarzyna. W 2001 r. został mianowany na stanowisko dyrektora generalnego Business Development w spółce Prisma Energy, która przejęła elektrociepłownię. Następnie, po przejęciu tego aktywa przez Ashmore Energy w 2006 r., został wiceprezesem korporacji na Środkową i Wschodnią Europę. Do grupy Polenergii dołączył w styczniu 2011 r. W czerwcu 2011 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polenergia Holding S.à r.l., a w styczniu 2013 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu Polenergia S.A. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada także dyplom MBA Uniwersytetu Chicago.

Do zarządu Polenergii powołany został także Bartłomiej Dujczyński, związany z grupą Polenegia od 2011 roku, dotychczasowy dyrektor pionu Corporate Finance i Relacji Inwestorskich, który będzie odpowiadał za pion finansowy Spółki (CFO).

Bartłomiej Dujczyński związany jest z grupą Polenergia od 2011 roku. W latach 2012-2013 był członkiem zarządu i odpowiadał za pion finansowy Polenergii S.A (CFO) przed połączeniem z Polish Energy Partners. Od 2013 r. kieruje działem Corporate Finance oraz Relacji Inwestorskich Spółki. Doświadczenie zdobywał także m.in. w PricewaterhouseCoopers, gdzie był członkiem zespołu Corporate Finance w sektorze energetycznym. Pracował również w londyńskim biurze Rothschild & Sons oraz w Oaktree Capital Management. Jest absolwentem King’s College, University of London. Posiada również tytuł ACA (Chartered Accountant – Institute of Chartered Accountants of England & Wales). Jest także absolwentem studiów MBA Booth Business School Uniwersytetu Chicago.

REKLAMA

Kompetencje Michała Kozłowskiego w zakresie rozwoju projektów energetyki wiatrowej przejmie Michał Michalski, który z grupą Polenergia związany jest od 2011 roku, a od  2012 roku pełnił w spółce funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu oraz dyrektora ds. nowych projektów i morskiej energetyki wiatrowej.

Polenergia to polska prywatna grupa energetyczna o międzynarodowym zasięgu, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments.

W ubiegłym roku Polenergia zanotowała znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Skorygowany zysk netto wzrósł r/r o 46 proc. i wyniósł 79,2 mln zł, natomiast EBITDA na wyniku skorygowanym wzrosła r/r o 32 proc. do poziomu 222,9 mln zł.

Dobry wynik w segmencie wiatrowym to – jak zapewnia Polenergia – efekt rozbudowy mocy produkcyjnych oraz wysokiej produktywności. 2015 był pełnym rokiem funkcjonowania nowych farm wiatrowych uruchomionych w drugim półroczu 2014 roku – FW Gawłowice (48,3 MW) i FW Rajgród (25,3 MW). W trzecim kwartale 2015 roku spółka oddała do użytku farmę wiatrową o mocy 36,8 MW w Skurpiach, którą następnie rozbudowano – wraz z farmą w Gawłowicach – w czwartym kwartale ubiegłego roku. Moc każdej z farm powiększona została o 6,9 MW. Ponadto w grudniu 2015 roku zakończono budowę FW Mycielin o mocy 48 MW.

Na koniec ubiegłego roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych. Dodatkowo 124 MW z kogeneracji opartej na gazie zapewniło grupie 15-proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zmierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.

red. gramwzielone.pl