Krajowy miks energii. W czerwcu więcej wiatru niż w styczniu

Krajowy miks energii. W czerwcu więcej wiatru niż w styczniu
Fot. Staffan Enbom, flickr cc

Mimo, że w lecie tradycyjnie notowany jest spadek produkcji i udziału energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania, tym razem wynik „wiatrówki” za ubiegły miesiąc jest lepszy niż na początku br.

Udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie energii elektrycznej w czerwcu br. wyniósł 8,30 proc. wobec 6,64. w maju, 9,78 proc. w kwietniu, 8,23 proc. w marcu czy 8,59 proc. w lutym, a także wobec 7,04 proc. w styczniu br.

W stosunku do wyniku sprzed roku wynik energetyki wiatrowej jest dwukrotnie lepszy, W czerwcu 2016 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne odnotowały udział produkcji z wiatru na poziomie tylko 4,8 proc. W ubiegłym miesiącu działające w kraju farmy wiatrowe wyprodukowały w sumie 1051 GWh energii elektrycznej wobec 605 GWh w czerwcu 2016 r.

REKLAMA

Udział źródeł zaliczonych do grupy „inne odnawialne” w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce w ubiegłym miesiącu wyniósł jedynie 0,09 proc. i był podobny jak w poprzednich miesiącach, a także przed rokiem.

Natomiast udział niewliczonych do powyższej kategorii zawodowych elektrowni wodnych w ubiegłym miesiącu sięgnął 1,15 proc. wobec 2,02 proc. miesiąc wcześniej.

REKLAMA

Zawodowe elektrownie wodne wyprodukowały 146 GWh wobec 143 GWh w czerwcu 2016 r., natomiast OZE zaliczone do grupy „inne odnawialne” wytworzyły 12 GWh, czyli tyle samo, ile we wcześniejszym miesiącu i w czerwcu ubiegłego roku.

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc OZE w Polsce na koniec I kwartału br. wzrosła do 8440,459 MW wobec 8415,5 MW na koniec 2016 r.

Potencjał energetyki wiatrowej w pierwszych trzech miesiącach br. wzrósł tylko o 5,82 MW, do poziomu 5813,2 MW.

W ubiegłym miesiącu dominującym źródeł energii w krajowym miksie wytwarzania były elektrownie pracujące na węglu kamiennym (47,49 proc.), następnie elektrownie korzystające z węgla brunatnego (33,25 proc.), elektrownie zaliczone przez PSE do grupy „przemysłowe” (5,69 proc.) oraz zawodowe elektrownie gazowe (4,02 proc.).

red. gramwzielone.pl