Rozwój energetyki wiatrowej wymusi rozwój elektrowni gazowych

Rozwój energetyki wiatrowej wymusi rozwój elektrowni gazowych
anishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetyki (MAE), niestabilność energetyki wiatrowej jako źródła energii elektrycznej stwarza zapotrzebowanie na równoczesny rozwój elektrowni gazowych. {więcej}

REKLAMA

Według Międzynarodowej Agencji Energetyki dynamiczny rozwój farm wiatrowych wymaga rozbudowy energetyki gazowej, która ze względu na zmienność produkcji energii przez energetykę wiatrową może uzupełniać niedobory energii w okresach gorszych warunków wietrzności. 

REKLAMA

– Agencja zauważa również, że zwiększe­nie udziału wiatru zmniejsza przewidy­walność popytu na gaz, co z kolei ozna­cza konieczność wzrostu elastyczności dostaw gazu, zarówno chwilowych, jak i długoterminowych. Jednocześnie wzrost udziału wiatru znacząco zmie­nia wykorzystanie magazynów gazu. Dotychczas napełniano je przy wyższej temperaturze, opróżniono przy niskiej, głównie zimą. Tymczasem nieprzewidy­walność wiatru pociąga za sobą ko­nieczność szybkiego czerpania gazu z magazynów i to wielokrotnie w ciągu roku – podkreśliła MAE. W ocenie Agencji rozbudowie energety­ki wiatrowej powinna zatem towarzy­szyć rozbudowa magazynów oraz zdol­ności do szybkiego ich opróżniania i na­pełniania. Elastyczność całego systemu powiększa import LNG oraz udział w rynku spot transakcji takim surowcem – informuje Polska Agencja Prasowa.

Jak podaje PAP, coraz większe wahania podaży i dostaw energii wynikające z rosnącej roli energetyki wiatrowej znacząco wpłyną na trendy na rynku energii. W okresach optymalnych warunków wietrzności ceny energii na rynku spot będą spadać, a w okresach, gdy farmy wiatowe nie będa pracowały ze względu na mniejsze prędkości wiatru, wówczas ta sytuacja będzie szybko przekładać się na wzrost cen energii w ujęciu spot. 
gr