W ilu gminach opłaca się budować elektrownie wiatrowe?

W ilu gminach opłaca się budować elektrownie wiatrowe?
EGL perss

Zdaniem prof. Kazimierza Pająka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, warunki sprzyjające produkcji energii z wiatru występują w {więcej}284 polskich gminach. 

Jak poinformował podczas seminarium senackiej komisji środowiska prof. Kazmierz Pająk, dogodne warunki do produkcji energii na farmach wiatrowych – tj. wiatr wiejący ze średnią prędkością 7 m/s na wysokości 100 m. – występują w 284 z ok. 2,5 tys. polskich gmin. 

REKLAMA

Wśród korzyści z inwestycji deweloperów farm wiatrowych naukowiec wymienił zyski z dzierżawy gruntu – zdaniem prof. Pająka – jest to średnio ok. 20-25 tys. zł rocznie, a rolnik dzierżawiący grunty pod elektrownie wiatrowe nie traci możliwości uprawiania ziemi i otrzymywania unijnych dopłat. 

REKLAMA

Największą korzyścią dla gminy są natomiast kwoty włacane do gminnego budżetu z tytułu podatku od budowli. Prof. Pająk podał przykład największej w Polsce farmy wiatrowej Margonin, dzięki której gmina otrzymuje corocznie 4,7 mln zł. Dochody w przypadku mniejszych farm wiatrowych składających się z ok. 20 elektorwni wiatrowych to dla gmin ok. 1-2 mln zł rocznie. 

Dodatkowo, oprócz podatku od budowli, jaki jest wpłacany do gminy, inwestorzy wspierają często lokalne samorządy dodatkowymi środkami, z których finansowany jest m.in. rozwój infrastruktury drogowej i gminnych budynków.
gr