PSEW: opłacalność offshore na Bałtyku przy LCOE 65 EUR/MWh

PSEW: opłacalność offshore na Bałtyku przy LCOE 65 EUR/MWh
Fot. EDF

Eksperci sektora wiatrowego, którzy uczestniczyli w zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej konferencji Offshore 2017, podkreślili dogodne warunki do rozwoju morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. PSEW zaznacza jednak, że aby wykorzystać ten potencjał, niezbędna jest współpraca władz centralnych i samorządów z przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi oraz organizacjami branżowymi a także wspólna dbałość o korzystne otoczenie regulacyjne.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podkreśla, że morskie farmy wiatrowe, ze względu na dogodne warunki naturalne – silne i stabilne wiatry, niskie fale i płytkie wody – a także dostępność portów i potencjalnych lokalizacji, mogą stać się w przyszłości systemowym źródłem energii dla regionu.

PSEW szacuje przy tym opłacalność produkcji energii z offshore na Bałtyku w perspektywie 2030 roku przy koszcie produkcji energii w ujęciu LCOE na poziomie 65 EUR/MWh. To poziom osiągany już w morskiej energetyce wiatrowej w Europie. – Stale spadają ceny LCOE – w przeciągu dosłownie kilku lat z 250 EUR/MWh do kwot rzędu 60 EUR/MWh. Tak dynamiczne zmiany są spowodowane zwiększaniem mocy dostępnych urządzeń i ich produktywności, efektem skali i konkurencją cenową stymulowaną aukcjami – podkreśla PSEW.

REKLAMA

Oferty aukcyjne składane w Europie bazują w dużej mierze na założeniu dostępności turbin o mocy 12 MW i większych. Warunkiem spadku cen jest konkurencja, a ta jest możliwa tylko w przypadku powstawania nowych inwestycji. Bardzo ważne są wczesne doświadczenia z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii. Te inwestycje będą nadal oferować produkcję energii po znakomitych cenach, a jednocześnie pozwolą rozwinąć cały potencjał lokalnego łańcucha dostaw – komentuje PSEW.  

REKLAMA

Stowarzyszenie zaznacza przy tym, że „szczytem doskonałości” dla technologii morskich turbin wiatrowych jest nominalna moc turbiny na poziomie 20 MW.  – Dalsze zwiększanie mocy turbin może negatywnie wpłynąć na koszt produkcji energii (LCOE), ponieważ większe turbiny będą cięższe, więc ich montaż będzie droższy – ocenia PSEW.

W celu obniżania koszów inwestycji w morskie wiatraki na Bałtyku konieczne jest także wypracowanie stabilnej perspektywy w zakresie sprzedaży energii, a koszt wsparcia kapitałowego inwestycji zredukowałoby ustabilizowanie otoczenia prawnego. – Aby koszty kapitałowe MEW były mniejsze, banki muszą odzyskać zaufanie to otoczenia regulacyjnego branży OZE nadszarpnięte przez akty prawne uchwalone w ciągu ostatnich 2 lat – podkreślano podczas konferencji.

Sektor wiatrowy szacuje, że w zależności od tego, czy w polskim miksie energetycznym znajdzie się energia produkowana przez elektrownię atomową czy nie – moc zainstalowana farm wiatrowych na Bałtyku może w roku 2035 wynieść od 3650 MW do 6750 MW.

Portal Gramwzielone.pl był patronem medialnym konferencji Offshore 2017.

red. gramwzielone.pl