Inventi przejęło udziały w projekcie farmy wiatrowej o mocy 100 MW

Inventi przejęło udziały w projekcie farmy wiatrowej o mocy 100 MW
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Spółka Inventi kupiła 10% udziałów w projekcie farmy wiatrowej Bytów, której docelowa moc ma wynieść 100 MW. {więcej}

Poniżej prezentujemy komunikat spółki w tej sprawie:

„Zarząd INVENTI S.A. informuje, iż w dniu 17 maja 2012r. roku podpisał umowę ze wspólnikami Agrowind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.  Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez INVENTI S.A. 10% udziałów w Spółce Agrowind Sp. z o.o. w zamian za część posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów związanych z projektem Farmy Wiatrowej Bytów na terenie gmin Tuchomie i Borzytuchom w powiecie bytowskim. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta do czasu przejęcia udziałów Spółki Agrowind Sp. z o.o. przez zamknięty Fundusz EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (wcześniejsza nazwa: Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) z siedzibą w Gdańsku, w zamian za certyfikaty Funduszu.  Na mocy umowy INVENTI S.A. stanie się udziałowcem Agrowind Sp. z o.o., a następnie wspomnianego wyżej Funduszu, biorąc udział w kompleksowej realizacji w systemie EPC projektu Farmy Wiatrowej Bytów o mocy 100 MW. W opinii Zarządu podpisanie przedmiotowej umowy stanowi fakt realizacji przyjętych planów strategicznych, dając możliwość osiągnięcia w przyszłości przez Spółkę wysokich wyników finansowych.”

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje na swoich stronach Inventi, cel spółki w zakresie rozwoju projektów farm wiatrowych to osiąganie przynajmniej 20-procentowego zwrotu kapitału. 

Obecnie na terenie gminy Bytów prowadzone są prace planistyczne związane z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi budowę elektorwni wiatrowych. 

źródło: materiał Inventi / red. gramwzielone.pl