Ceny we francuskiej aukcji dla wiatru. WindEurope: mogły być niższe

Ceny we francuskiej aukcji dla wiatru. WindEurope: mogły być niższe
Fot. EDF press

Francuzi przeprowadzili kolejną aukcję dla energetyki wiatrowej. W przypadku zwycięskich projektów odnotowano spadek zaoferowanych cen. Europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope ocenia jednak, że te ceny mogły być jeszcze niższe, gdyby nie problemy, z którymi borykają się inwestorzy na francuskim rynku wiatrowym.

W ostatniej aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej we Francji wsparciem zostały objęte projekty na łączną moc 508 MW, a średnia cena, po jakiej w okresie 20 lat będzie sprzedawana energia, wynosi 65 EUR/MWh.

To niższy poziom niż uzyskany ostatnio dla mniejszych projektów (72 EUR/MWh) oraz niższy od średniej ceny uzyskanej poprzednio dla podobnej kategorii projektów (82 EUR/MWh).

REKLAMA

Ponadto, podczas gdy, do wcześniejszej aukcji dla wiatru na lądzie dopuszczono tylko projekty składające się z co najmniej 7 turbin (lub mniejszej ilości turbin o jednostkowej mocy wynoszącej co najmniej 3 MW), tym razem do wsparcia mogły się zakwalifikować projekty o mniejszej, łącznej mocy.

Francuski system wsparcia uwzględnia osobną kategorię projektów należących do spółdzielni energetycznych, których moc nie może przekraczać 18 MW i które nie mogą składać się z większej ilości turbin niż sześć.

W komentarzu do wyniku ostatniej aukcji europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope wskazuje na czynniki, które uniemożliwiły uzyskanie jeszcze niższych cen.

Po pierwsze WindEurope wskazuje na długotrwały proces przygotowania projektów, który zajmuje we Francji przeciętnie od 7 do 9 lat, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie jest możliwe jego zaktualizowanie, aby uwzględniało nowszą i efektywniejszą technologię, która weszła na rynek.

Ponadto zastosowanie nowszych i wydajniejszych turbin we Francji może ograniczać maksymalna wysokość wieży wiatrowej, która często nie może przekroczyć 150 metrów lub nawet mniej.

WindEurope wskazuje też na problemy deweloperów, którzy muszą zmagać się ze skargami i postępowaniami prowadzonymi przez sądy administracyjne, do których ma być zaskarżane nawet 70 proc. projektów.

REKLAMA

Francuskie władze zobowiązały się, że ograniczą ten problem.

Paryż zaplanował w sumie sześć aukcji dla lądowej energetyki wiatrowej, każda po 500 MW, które mają się odbyć w ciągu najbliższych trzech lat. Kolejna aukcja będzie prowadzona od 1 maja do 1 czerwca 2018 r.

Obecnie Francuzi szykują również kolejną aukcję dla energetyki wiatrowej na morzu. Przeprowadzony w maju ubiegłego roku proces prekwalifikacji przeszło na razie dziesięć ofert zakładających budowę farm wiatrowych o mocy rzędu 250-750 MW.

Przy finalnej ocenie brana będzie pod uwagę nie tylko zaproponowana cena, ale również optymalizacja udostępnionej strefy, a także kryteria środowiskowe.

Wyniki trzeciej francuskiej aukcji dla offshore powinny być znane w drugiej połowie br.

Ponadto w tym roku Francuzi mają przeprowadzić pierwszą mieszaną aukcję dla wiatru i fotowoltaiki łącznie na 200 MW.

Dla porównania w ostatniej aukcji dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 0,5 MW do 17 MW, którą Francuzi rozstrzygnęli w ubiegłym miesiącu, średnia cena wyniosła dla zwycięskich projektów 61,6 EUR/MWh. W grupie projektów z przedziału mocy 5-17 MW średnia wyniosła nawet 55,3 EUR/MWh.

Obecnie potencjał wszystkich źródeł OZE we Francji zbliża się do poziomu 48,7 GW, z czego 2,8 GW zainstalowano w roku 2017.

Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania wobec 16 proc. osiągniętych w roku 2016.

red. gramwzielone.pl