Energa zwiększy wartość swoich elektrowni wiatrowych i PV

Energa zwiększy wartość swoich elektrowni wiatrowych i PV
Fot. Energa Wytwarzanie

Zarząd grupy Energa poinformował, że w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, w szczególności wzrostu cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych.

Energa podaje, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w drugim półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W efekcie dzisiaj została podjęta decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 145,4 mln zł. Szacowany wpływ odwrócenia tych odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2018 rok wynosi 117,8 mln zł.

Spółka podkreśla, że powyższa operacja ma charakter niegotówkowy, przy czym poprawi ona wynik operacyjny, ale pozostatnie bez wpływu na wynik EBITDA. Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów wartość księgowa farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych w skonsolidowanym bilansie Energi ma wynosić 806 mln zł.

REKLAMA

Spółka podkreśla, że prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegać badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2018 rok.

Energa informowała o zwiększeniu wartości farm wiatrowych wcześniej w połowie ubiegłego roku. W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w I półroczu 2018 roku Grupa Energa stwierdziła wówczas wzrost wartości odzyskiwalnej farm wiatrowych, podejmując decyzję o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość wiatraków na łączną kwotę 116,6 mln zł.

Szacowany wpływ odwrócenia odpisów na skonsolidowany wynik netto Energi za 2018 rok oszacowano na 94,5 mln zł, a wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Energi miała sięgać wówczas 664,36 mln zł. Decyzję o odwróceniu odpisów Energa tłumaczyła wtedy podpisaniem przez prezydenta nowelizacji ustawy o OZE z 7 czerwca 2018 r.

REKLAMA

Wcześniej, w połowie stycznia 2018 r., Energa informowała o podjęciu decyzji o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 138 mln zł, z czego 87 mln zł miało przypaść na aktywa wiatrowe, a 51 mln zł na Elektrownię Ostrołęka B. 

Spółka miała przeprowadzić testy na utratę wartości swoich aktywów za ostatni kwartał 2017 r. w związku z „wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, w szczególności podpisaniem przez prezydenta RP ustawy o rynku mocy oraz aktualizacją ścieżek cenowych”.

Łączny szacowany wpływ odwrócenia odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy za 2017 rok obliczono na 114,9 mln zł, a po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Energi miała sięgać 597,3 mln zł.

W portfelu spółki Energa Wytwarzanie są cztery farmy wiatrowe – zbudowana w roku 2009 jeszcze przez hiszpańską Iberdrolę farma wiatrowa Karścino o mocy 90 MW, uruchomiona w roku 2010 i należąca wcześniej do Dong Energy farma wiatrowa Karcino o mocy 51 MW, zbudowana w roku 2012 farma wiatrowa Bystra o mocy 24 MW, a także farma wiatrowa Myślino o mocy 20 MW, która produkcję energii rozpoczęła w roku 2014.

Energa eksploatuje również dwie farmy fotowoltaiczne, w tym jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Elektrownia fotowoltaiczna Czernikowo we wsi Wygoda koło Torunia ma moc 3,77 MW. Roczna produkcja brutto energii elektrycznej dla tej elektrowni w 2017 r. wyniosła ok. 3204 MWh. Druga elektrownia fotowoltaiczna należąca do Grupy Energa znajduje się w Gdańsku. Ma moc 1,63 MW, a jej produkcja w 2017 r. wyniosła 1381 MWh. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o