EWEA: w 2020 roku więcej energii z OZE niż planowano

EWEA: w 2020 roku więcej energii z OZE niż planowano
EDP Renovaveis press

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) informuje, że w 2020 roku ponad 1/5 energii w Unii Europejskiej będzie {więcej}pochodzić ze źródeł odnawialnych. Jaki będzie wówczas udział OZE w rynku energii w Polsce?

Według organizacji zrzeszającej europejski przemysł energii wiatrowej, która w swoich szacunkach bazuje na Krajowych planach działań w zakresie OZE, w 2020 roku udział OZE w całkowitej konsumpcji energii w UE wyniesie 20,7%.

Udział energii odnawialnej w 2020 roku będzie jeszcze większy w zakresie energii elektrycznej. Zdaniem EWEA za 10 lat OZE pokryje 34% zapotrzebowania Unii na prąd.

REKLAMA

Kluczową rolę w produkcji energii z OZE ma odgrywać energia wiatrowa, pokrywając 14% zapotrzebowania Europy na energię elektryczną, z czego 10% pokryją farmy wiatrowe typu onshore, a 4% – offshore. Jak prognozuje EWEA, za 10 lat produkcja energii z wiatru w UE wyniesie 494 TWh, a łączny potencjał elektrowni wiatrowych osiągnie poziom 213 gigawatów.

Udział pozostałych typów OZE w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną wyniesie w 2020 roku odpowiednio: energia wodna (10,5%), biomasa (6,6%), fotowoltaika (2,4%), CSP (0,3%).

REKLAMA

Zgodnie z Krajowymi planami działań na rzecz energii odnawialnej, cele wyznaczone przez UE w zakresie produkcji energii z OZE przekroczy lub wyrówna w 2020 roku 25 z 27 państw Wspólnoty.

Krajami, które według swoich Planów nie dotrzymają celów w zakresie unijnej polityki klimatycznej, będą Włochy (16,1% wobec wymaganych przez UE 17%) oraz Luksemburg (8,9% wobec celu na poziomie 11%).

Europejskimi liderami w produkcji energii ze źródeł odnawialnych będą Szwecja (50% energii z OZE), Łotwa (40%), Austria (34%), Portugalia (31%) i Dania (30%). Najmniej zielonej energii będzie się wykorzystywać wspomniany Luksemburg, a także Belgia i Cypr (po 13%) oraz Czechy (13,5%).

Według polskiego rządu, w naszym kraju w 2020 roku energia odnawialna pokryje 15,5% zapotrzebowania na energię, wobec 15% wymaganych przez Brukselę.

Za 10 lat konsumpcja energii elektrycznej brutto w Polsce ma wynieść 169,8 TWh, z czego 32,4 TWh ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, a 15,2 TWh – z wiatru.

Dla porównania, według niemieckiego Krajowego Planu Działań na rzecz OZE, zapotrzebowanie na energię elektryczną u naszych zachodnich sąsiadów wyniesie w 2020 roku 561,8 TWh, z czego udział OZE wyniesie 216,9 TWh, a samej energetyki wiatrowej – 104,4 TWh.