Jaki podatek od elektrowni wiatrowych?

Jaki podatek od elektrowni wiatrowych?
.....

Brak definicji elektrowni wiatrowych w polskim prawie podatkowym stwarza problemy z kwalifikacją tego rodzaju instalacji pod kątem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. {więcej}

Jak wynika z interpretacji prof. Leonarda Etela i dr Mariusza Popławskiego sformułowanej w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, opodatkowniu powinna podlegać cała elektrownia wiatrowa – zgodnie z definicją budowli zawartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mającą w tym wypadku pierwszeństwo przed prawem budowlanym.

Opinia ta jest zgodna z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z 29 października 2004 r., który stanowi, że opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy elektrowni wiatrowej, w tym fundamenty, maszt, przyłącza, a także generator, wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, transformator czy rozdzielnia energetyczna – zgodnie z art. 3 pkt. 1 lit. b prawa budowlanego.

REKLAMA
REKLAMA

Inna interpretacja podatkowa statusu elektrowni wiatrowych stanowi, że w zakresie podatku od nieruchomości powinny być brane pod uwagę jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych, a nie jej elementy stanowiące wyposażenie technologiczne. Takie stanowisko przyjmuje Ministerstwo Finansów w dokumencie nr PL-833/35/07/IP/346 z 17 maja 2007 r.

Podobnego zdania jest WSA w Szczecinie, który stwierdza (sygn. akt I SA/Sz 171/07), że elektrownia wiatrowa nie jest budowlą, tylko urządzeniem technicznym, a za budowlę pod kątem opodatkowania należy uznać w tym wypadku jedynie jej część stanowiacą fundamenty i maszt.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości powinny podlegać wyłącznie części budowlane elektrowni wiatrowych także w opinii NSA wyrażonej w wyroku z 31 lipca 2009 r. (sygn. akt II FSK 202/08).

źródło: podatki.biz, red. gramwzielone.pl