Enea pożyczy 950 mln zł na rozbudowę sieci dla farm wiatrowych

Enea pożyczy 950 mln zł na rozbudowę sieci dla farm wiatrowych
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Modernizacja przestarzałych sieci i ich rozbudowa – na ten cel Enea pożyczy 950 mln zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przeprowadzone inwestycje zmniejszą straty w przesyle energii elektrycznej, zwiększą energooszczędność i pozwolą na przyłączanie do sieci nowych użytkowników, w tym wiatrakowych inwestorów.

Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego: modernizację i rozbudowę sieci energetycznych Enea Operator, znajdujących się w północno–zachodniej Polsce.

– Nasz program inwestycyjny obejmuje wiele zadań. W tej chwili lokujemy w Operatorze około 800 milionów złotych rocznie. Inwestycje służą przede wszystkim przyłączaniu nowych farm wiatrowych do sieci, których na naszym terenie jest akurat dużo – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Janusz Bil, p.o. prezesa Enei. Enea bierze pod uwagę również przyłączanie, choć w dalekiej przyszłości, morskich farm wiatrowych. – To jest trochę pieśń przyszłości. Jeszcze niezidentyfikowane dokładnie możliwości, jeśli chodzi o obszar naszego morza. Ale potencjalnie tak – informuje Janusz Bil.

REKLAMA
REKLAMA

Modernizowanie sieci to wyzwanie, przed którym stoją polscy operatorzy systemów przesyłowych. Gdy ustawa o odnawialnych źródłach energii wejdzie w życie, liczba chętnych do instalowania własnych mikroźródeł energii może zwiększyć się lawinowo. – Po zakończeniu tego projektu Enea ma szansę być pierwszą grupą kapitałową w Polsce, która stworzy sobie komfort na nadchodzące 10 lat w obszarze poszukiwania finansowania na inwestycje. I to przy wyjątkowo trudnym rynku kapitałowym, z jakim w tej chwili mamy do czynienia na świecie – poinformował Hubert Rozpędek, wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych Enei.

Umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym została zawarta na 15 lat, okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia jej podpisania. Spółka może wykorzystać pożyczkę w maksymalnie 6 transzach, a wysokość każdej z nich nie może być niższa niż 100 mln złotych za wyjątkiem ostatniej.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspiera inwestycje w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ma to pomóc w zmniejszeniu różnic w rozwoju regionalnym, wzmocnieniu gospodarki oraz w podniesieniu poziomu życia obywateli. W minionym roku wysokość wsparcia dla Polski wyniosła 5,3 mld euro.
Newseria