Budowa farmy wiatrowej Żeńsko

Budowa farmy wiatrowej Żeńsko
Zdjęcie z budowy farmy wiatrowej Żeński/ foto: Renpro

Trwa budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko o mocy {więcej}7,5MW w gminie Krzęcin w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim.

Farma wiatrowa składa się z trzech urządzeń typu GE 2,5 XL o mocy znamionowej 2,5MW każda, średnicy wirnika 100m i wysokości piasty 100m.

Nad realizacją i nadzorem inwestycji pieczę obejmuje Renpro sp. z o. o. będąca wspólnikiem większościowym właściciela projektu – spółki KSM Energia sp. z o. o. Projekt jest finansowany ze środków własnych inwestora – KSM Energia sp. z o. o., kredytem inwestycyjnym udzielonym przez bank BGŻ S.A. oraz korzysta ze wsparcia finansowego z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4 Wytwarzanie Energii ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Przetarg na wykonawstwo robót budowlanych wygrało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane spółka HQ sp. z o. o. Koszt inwestycji wynosi 37 895 975,10 zł, z czego blisko 30% , a dokładnie 11 350 679,50 zł wynosi kwota dofinansowania.

REKLAMA

Projekt Żeńsko będzie drugim projektem w Polsce, w którym zostanie zainstalowana technologia turbin GE o jednostkowej mocy 2,5 MW. W roku 2010 na polskim rynku zostało zainstalowanych 21 turbin GE 2.5MW na farmie wiatrowej Wielkopolska.

W celu zapewnienia optymalnych parametrów funkcjonowania i wydajności turbin inwestor KSM Energia sp. z o. o. podpisał także kompleksową umowę serwisową z General Electric International S.A.

Pierwsze uruchomienie turbin wiatrowych oraz ich testy są planowane na koniec sierpnia 2011 r., natomiast oficjalne otwarcie farmy wiatrowej na wrzesień 2011 r. Prąd wyprodukowany przez elektrownie ma popłynąć do sieci Enea Operator sp. z o. o. już w październiku tego roku.

gr