PwC o kosztach i opłacalności inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce

PwC o kosztach i opłacalności inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce
jlcwalker, flickr cc-by-2.0

{więcej}PricewaterhouseCoopers (PwC) w swoim najnowszym raporcie poświęconym energetyce wiatrowej oszacował obecne koszty budowy farm wiatrowych. 

Według PwC, obecnie koszt inwestycyjny (CAPEX) w przypadku farm wiatrowych to około 1,6 mln euro w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy. Zdaniem analityków PwC, z 1 MW mocy w energetyce wiatrowej można przeciętnie wyprodukować około 2100 MWh energii rocznie, co ich zdaniem przekreśla rentowność tego typu inwestycji w warunkach proponowanych w projekcie ustawy o OZE. 

REKLAMA

– PwC w swojej analizie przyjął koszt inwestycji 1 MW mocy w wietrze na ok. 1,6 mln euro, a produktywność na 2100MWh rocznie. Według firmy doradczej, przy tych parametrach NPV projektu jest ujemne i wynosi -73 mln zł dla farmy 50MW. Z modelu PwC wynika, że aby NPV był dodatni (zaledwie +9mln zł) produktywność musi wynosić 2500MWh rocznie, a inwestycja musi się zamknąć w kwocie 1,5 mln euro za 1MW mocy – informuje agencja ISBnews. 

REKLAMA

Dlatego – zdaniem analityków PwC – w nowym systemie wsparcia dla OZE konieczne jest utrzymanie mechanizmu sprzedaży energii po cenach rynkowych bez ograniczania jej górnego pułapu – co resort gospodarki zaproponował w projekcie ustawy  o OZE.

Zdaniem PwC, konieczne jest także wprowadzenie bardziej efektywnych mechanizmów zapobiegających powstawaniu nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów. Obecny projekt ustawy o OZE zakłada uruchomienie menachizmów przeciwdziałających nadpodaży certyfikatów tylko w w przypadku, gdy ceny certyfikatów na TGE spadną poniżej 75% ceny opłaty zastępczej, co zdaniem uczestników rynku OZE jest wartością zbyt niską. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej postuluje podniesienie poziomu ceny ZC, przy którym będzie następować interwencja, z 75% do 90%. 
gramwzielone.pl