PSEW dołączył do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE

PSEW dołączył do Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Przystąpienie do Polskiej Rady Koordynacyjej OZE jednego z najbardziej {więcej}znaczących w naszym kraju reprezentantów sektora OZE z pewnością wzmocni jej pozycję w rozmowach z polskim rządem czy parlamentem.

W ramach Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE Polskie Stowaszyszenie Energetyki Wiatrowej zamierza m.in. promować zieloną energetykę w Polsce.

– Naszym zdaniem kluczowe dla przyszłości sektora zielonej energii jest podejmowanie przez podmioty reprezentujące go oraz organizacje ekologiczne wspólnych inicjatyw oraz formułowanie wspólnych stanowisk. W ten sposób głos branży odnawialnych źródeł energii stanie się lepiej słyszalny zarówno przez rządzących, jak i opinię publiczną – mówi na łamach wnp.pl Krzysztof Prasałek, prezes PSEW.

REKLAMA
REKLAMA

Celem PRK OZE jest skupienie instytucji zrzeszających poszczególne sektory energetyki odnawialnej i formułowanie wspólnych stanowisk prezentujących potrzeby sektora OZE w Polsce wobec instytucji rządowych i samorządowych.

Organizacja powstała w 2008 roku i oprócz PSEW należą do niej m.in. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy, Krajowa Izba Biopaliw, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wiatrowych, Polskie Towarzystwo Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej i Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne.

gr