Elektrownie wiatrowe i obszary Natura 2000

Elektrownie wiatrowe i obszary Natura 2000
(Foto: danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Jedno z orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości stwierdza możliwość zakazywania przez {więcej}Państwa Członkowskie budowy farm wiatrowych na obszarach objętych programem Natura 2000.

Na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia powołuje się „Dziennik Gazeta Prawna”. Włoski deweloper farm wiatrowych Eolica di Altamura zwrócił się do Trybunału w sprawie rozstrzygnięcia, czy zakaz stawiania elektrowni wiatrowych na terenach Natury 2000 jest zgodny z unijną legislacją.

REKLAMA

Trybunał w swoim wyroku stwierdził, że decyzje w sprawie lokowania farm wiatrowych na obszarach Natura 2000 leżą w gestii poszczególnych państw, a zakazywanie budowy wiatraków na terenach chronionych nie jest sprzeczne z prawem unijnym.

REKLAMA

„DGP” przywołuje w tym zakresie tzw. dyrektywę siedliskową, mówiącą, że na państwach Unii spoczywa obowiązek ustanowienia obszarów ochrony zwierząt, a także dyrektywę, zgodnie z którą kraje członkowskie powinny chronić ptactwo także poza prawnie oznaczonymi terenami.

gr