400 mln zł dotacji na elektrownie wiatrowe

400 mln zł dotacji na elektrownie wiatrowe
EGL press

Już za miesiąc NFOŚiGW ma ogłosić konkurs na dofinansowanie budowy farm wiatrowych.

Zasady obowiązujące przy dofinansowywaniu projektów w przypadku konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają się znacząco różnić od reguł przyznawania dotacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4 poświęcone OZE, które jest realizowane przez Ministerstwo Gospodarki.

REKLAMA

W przypadku zbliżającego się naboru wniosków, NFOŚiGW będzie brał pod uwagę przede wszystkim moc przyłączanych źródeł. Na każdą dofinansowaną megawatogodzinę elektrowni wiatrowych ma przypadać kwota 200 tys. zł, a maksymalna dotacja może pokryć 40% kosztów projektu przy ich minimalnej wartości wynoszącej 8 mln zł.

REKLAMA

Fundusz zapowiada uruchomienie naboru wniosków na przełomie września i października. Do podziału dla potencjalnych beneficjentów będzie 400 mln zł.

gr