Farmy wiatrowe Glińsk i Wicko dostaną dotacje z UE

Farmy wiatrowe Glińsk i Wicko dostaną dotacje z UE
.....

W ramach konkursu na unijne dotacje na OZE podpisano umowy na podpisanie dwóch farm wiatrowych Glińsk i Wicko.

Pierwsza z farm wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu Glińska otrzyma dofinansowanie w wysokości 12 mln zł przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 38,8 mln zł. Moc farmy wiatrowej Glińsk ma wynieść 6 MW, a jej realizacją zajmuje się firma Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o.

REKLAMA

Druga z farm wiatrowych, która otrzyma dofinansowanie, będzie zlokalizowana w pobliżu Wicka. W tym wypadku dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności wyniesie 19,1 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie 71,1 mln zł. Planowana moc projektu to 10 MW, a zrealizuje go firma Szelf Sp z.o.o.

REKLAMA

Dofinansowanie zostało przyznane przez Ministerstwo Gospodarki, które pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.4/2010 dla działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”.

gr