Wielkopolska Izba Rolnicza radzi, na co zwrócić uwagę w umowach dzierżawy pod OZE

Wielkopolska Izba Rolnicza radzi, na co zwrócić uwagę w umowach dzierżawy pod OZE
Better Place press

{więcej}Wielkopolska Izba Rolnicza che pomagać rolnikom w kwestii zawierania umów z deweloperami farm wiatrowych i radzi, na jakie zapisy w umowach powinni oni zwrócić szczególną uwagę. 

Rolnicy zawierający umowy dzierżawy terenów pod elektrownie wiatrowe mogą liczyć na czysze w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, powinni oni jednak zwrócić uwagę na zapisy w umowach proponowanych im przez inwestorów – radzi Wielkopolska Izba Rolnicza. 

– W ostatnim czasie nasiliły się u wielkopolskich rolników wizyty przedstawicieli firm zajmujących się budową farm wiatrowych. W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza pragnie zwrócić swym członkom uwagę na mogące grozić im niebezpieczeństwa proponowanych uregulowań, które w okresie trwania umów dzierżawy mogą wywoływać niekorzystne dla nich skutki – Polska Agencja Prasowa cytuje Agnieszkę Masion-Zamorską z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

REKLAMA
REKLAMA

Izba radzi rolnikom zawierającym umowy dzierżawy pod elektrownie wiatrowe, aby zabezpieczyli się na wypadek niepłacenia czynszu przez dewelopera, a także aby teren wyznaczany pod budowę elektrowni wiatrowych w możliwie najmniejszym stopniu kolidował z możliwością korzystania z należących do rolnika gruntów. 

– Działkę taką najlepiej wydzielić geodezyjnie i założyć dla niej odrębną księgę wieczystą na koszt dzierżawcy, należy też pamiętać, aby nie brać na siebie obowiązku uzyskania pozwolenia na posadowienie wiatraka, a przenieść ten obowiązek na dzierżawcę, który jako posiadający prawo do dysponowania gruntem będzie uprawniony do uzyskania takiego pozwolenia – PAP cytuje przedstawicielkę Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Zdaniem Izby, umowa powinna być skonstruowana tak, aby inwestor płacił czynsz już od momentu podpisania umowy przedwstępnej – a nie – jak proponują z reguły deweloperzy – dopiero po uruchomieniu farmy i rozpoczęciu produkcji energii. 

Dodatkowo, istotne jest według Izby, aby umowa regulowała kwestię przywrócenia nieruchomości do wcześniejszego stanu po zakończeniu działalności farmy i aby inwestor zobowiązał się w niej do sfinansowania rozbiórki elektrowni wiatrowych. 
gramwzielone.pl