Projekt ustawy o energii odnawialnej wg PSEW

Projekt ustawy o energii odnawialnej wg PSEW
WinWInd, flickr cc-by-2.0

– W projekcie ustawy o OZE brakuje konkretnych rozwiązań i wskaźników, które zapewniłyby stabilny rozwój sektora – zwraca uwagę {więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

W komentarzu do projektu ustawy o OZE instytucja reprezentująca polską branżę energii wiatrowej podkreśla, że zmniejszenie wsparcia w postaci systemu świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu dla energetyki wiatrowej w Polsce może spowolnić jej rozwój.

Obecnie w ramach systemu zielonych certyfikatów operatorom lądowych farm wiatrowych za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę energii przysługuje stawka wynosząca około 470 zł, na które składa się regularna cena energii na rynku hurtowym wynosząca około 195 zł/MWh oraz zielony certyfikat, którego wartość to około 275 zł.

REKLAMA
REKLAMA

Tymczasem według nowych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki lądowej energetyce wiatrowej po wejściu w życie ustawy o OZE ma przysługiwać około 0,7 zielonego certyfikatu – przez okres 15 lat od momentu uruchomienia danej farmy wiatrowej. Przyjęcie nowych rozwiązań może oznaczać, że za wyprodukowaną 1 MWh energii na lądowej farmie wiatrowej dochód spadnie z obecnych 470 zł do około 387 zł.

– Przedstawiciele branży energetyki wiatrowej z niepokojem przyjęli proponowane zapisy. W obecnym kształcie jest ryzyko wycofania się z Polski inwestorów, którzy przy tak radykalnym obniżeniu wartości certyfikatów mogą mieć problemy z domknięciem biznesplanów. Ta sytuacja sprzyja też ściąganiu z zagranicy szrotów, bo w ustawie brak jest sztywnych zapisów, które ograniczałyby tego typu import i instalacje używanych turbin – czytamy w komunikacie PSEW.

Zobacz, jakie wsparcie w ramach nowego systemu dla OZE, mogą otrzymać poszczególne odnawialne źródła energii wg propozycji Ministerstwa Gospodarki: Nowy system wsparcia OZE.