O mikrogeneracji na II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

O mikrogeneracji na II Forum Małej Energetyki Wiatrowej
(matt), flickr cc-by-2.0

Zapraszamy na II Forum Małej Energetyki Wiatrowej, którego tematem specjalnym będą regulacje poświęcone mikrogeneracji w projekcie ustawy {więcej}o odnawialnych źródłach energii.

Instytut Energetyki Odnawialnej organizuje już drugą edycję Forum Małej Energetyki Wiatrowej (Forum MEW), która odbędzie się 13 Marca 2012 w Warszawie podczas IV Targów Czystej Energii CENERG. Motywem przewodnim wydarzenia, poza stałymi blokami tematycznymi takimi jak stan rozwoju rynku i technologii 2011/2012, czy perspektywy na najbliższe lata, będzie wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych.

Forum MEW stanowi także platformę dyskusyjną dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii – główny temat panelu ekspertów z udziałem Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

REKLAMA

Główne tematy prezentacji:

REKLAMA

– rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce: najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych przez IEO,

– proponowany system wsparcia dla małej energetyki wiatrowej w nowej ustawie dotyczącej OZE,

– możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych i na terenach wiejskich,

– rola mikrogeneracji i małej energetyki wiatrowej w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,

– problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych w świetle dyrektywy 2009/28/WE i projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Program ramowy i rejestracja na stronie: www.forummew.ieo.pl

Planowana liczba uczestników:  180 osób