Jak nowa ustawa wpłynie na energetykę wiatrową?

Jak nowa ustawa wpłynie na energetykę wiatrową?
.....

Cytowany przez dzisiejszy „Parkiet” analityk Credit Suisse szacuje, że po wejściu w życie nowej ustawy o OZE przychody z farm wiatrowych mogą zmniejszyć sie o około {więcej}15%.

 Wiatr będzie nadal interesujący przy współczynniku korekcyjnym na poziomie 0,75 proc., ale tylko dla niektórych farm wiatrowych o efektywności na poziomie 30 – 40 proc. Dlatego, jeśli system wsparcia się zmieni, to realizacji doczekają tylko najlepsze projekty – „Parkiet” cytuje Zbigniewa Prokopowicza, prezesa Polish Energy Partners, firmy będącej obecnie jednym z najaktywniejszych deweloperów farm wiatrowych w Polsce.

Problemem, zdaniem Prokopowicza, jest retrospektywny charakter proponowanych regulacji, a obniżenie wartości zielonego certyfikatu przysługującego za sprzedaż energii wyprodukowanej na farmie wiatrowej do 75% jego obecnej wartości w przypadku już funkcjonujących farm wiatrowych może naruszyć prawa nabyte ich właścicieli.

REKLAMA
REKLAMA

Obecny projekt ustawy o OZE nie zakłada bowiem przedłużenia starych zasad dla farm wiatrowych, które zostały oddane do użytku przed wprowadzeniem w życie nowych regulacji.

Według cyowanego przez „Parkiet” Piotra Dzięciołowskiego z Credit Suisse, wprowadzenie współczynnika korygującego na poziomie 0,75 może oznaczać, że wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) dla farm wiatrowych może obniżyć się z obecnyh ok. 15% do 10%, co w dodatku zależeć będzie od kursu EUR/PLN.

Czytaj więcej o współczynnikach korygujących dla OZE na Gramwzielone.pl w artykule:Współczynniki korygujące w ustawie o OZE