Wybór lokalizacji pod budowę farmy wiatrowej

Wybór lokalizacji pod budowę farmy wiatrowej
(Foto: danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

PYTANIE CZYTELNIKA. Jakie czynniki wpływają na wybór lokalizacji pod elektrownie wiatrowe i jakie procedury się z tym wiążą? {więcej}

Wybór miejsca pod budowę elektrowni wiatrowych jest jedną z pierwszych decyzji deweloperów w zakresie realizacji projektów farm wiatrowych.

Na wybór odpowiedniej lokalizacji farmy wiatrowej składa się wiele czynników. Przede wszystkim dane miejsce musi się charakteryzować odpowiednimi, stabilnymi warunkami wietrzności. Większość dużych turbin wiatrowych rozpoczyna pracę przy prędkości wiatru wynoszącej około 1-2 m/s, a swoją nominalną moc osiąga przy prędkości wiatru przekraczającej 10 m/s. W Polsce najkorzystniejsze warunki wietrzności dla deweloperów farm wiatrowych panują przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim i tam buduje się najwięcej elektrowni wiatrowych. W ostatnim czasie deweloperzy farm wiatrowych rozszerzają jednak obszar swoich zainteresowań na coraz więcej regionów naszego kraju.

REKLAMA

Badania wietrzności prowadzone są po postawieniu specjalnego masztu z reguły w okresie roku – dwóch lat (często postawienie masztu wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego). Zebrane w tym okresie dane dają inwestorowi odpowiedź, czy inwestycja w danym miejscu będzie opłacalna.

REKLAMA

Ważne jest także, jakie przeznaczenie ma dany teren w gminnych dokumentach planistycznych. Optymalną sytuacją dla dewelopera jest, gdy dana lokalizacja posiada już uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który umożliwia postawienie elektrowni wiatrowych. W praktyce jednak większość gmin w Polsce nie posiada MPZP – głównie z uwagi na wysoki koszt jego sporządzenia. Wówczas inwestor musi czekać na przyjęcie MPZP, co jest procesem czasochłonnym, lub ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Kolejnym istotnym czynnikiem przy wyborze lokalizacji pod farmę wiatrową jest odległość od gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie powinien przekraczać w obszarach zamieszkanych przez ludzi poziomu 45 dB w dzień i 55 dB w nocy. W praktyce elektrownie wiatrowe w Polsce buduje się z reguły w odległości około 500 m od najbliższych zabudowań.

Kolejnymi czynnikami istotnymi z punktu widzenia wyboru lokalizacji pod farmę wiatrową są m.in. dojazd, a także odległość od sieci energetycznej, do której zostaną podłączone elektrownie wiatrowe. Czym jest ona większa, tym większe koszty związane z budową infrastruktury energetycznej. Dodatkowym problemem będzie też konieczność podpisywania większej ilości umów i płacenia za służebność przesyłu właścicielom gruntów, przez które będą przebiegać kable.

Ważną rolę odgrywają także czynniki środowiskowe. Z możliwości budowy farm wiatrowych wyłączone są obszary chronione takie jak Natura 2000. Projekt farmy wiatrowej w miejscu cennym ze względu na zasoby fauny i flory może zostać odrzucony przez lokalne władze na etapie wydawania decyzji środowiskowej.

Jak pokazuje praktyka, istotnym czynnikiem przy wyborze lokalizacji pod farmę wiatrową okazuje się także stosunek lokalnej społeczności i władz samorządowych. O ile lokalne władze są z reguły przychylne tego rodzaju inwestycji, widząc w niej szanse na zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, o tyle projekty farm wiatrowych są często skutecznie blokowane przez lokalne społeczności obawiające się negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych na zdrowie czy krajobraz.

gr