Nowe ograniczenia w budowie wiatraków? Sejm zajmie się ustawą krajobrazową

Nowe ograniczenia w budowie wiatraków? Sejm zajmie się ustawą krajobrazową
foto: steve caddy, flickr cc-by-2.0

{więcej}Posłowie zgodnie opowiedzieli się za dalszymi pracami w komisjach nad prezydenckim projektem tzw. ustawy krajobrazowej.

Projekt przewiduje kwalifikację obiektów przekraczających 30 m jako „dominant krajobrazowych”, których lokalizacja podlegać będzie ostrzejszym kryteriom, niż obecnie. Proponowane przepisy uniemożliwią m.in. budowę takich obiektów na podstawie warunków zabudowy, a jedynie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których część gmin nadal nie posiada. Nowe przepisy przenoszą też część kompetencji w zakresie planowania przestrzennego na poziom województwa.

REKLAMA

Projekt został skierowany do prac w trzech komisjach: infrastruktury, kultury i środków przekazu oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej ze zobowiązaniem do zasięgnięcia opinii komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Posłowie powołają do rozpatrzenia projektu podkomisję.
źródło: wysokienapiecie.pl