Powody wstrzymania konkursu na dofinansowanie budowy sieci w celu przyłączania wiatraków

Powody wstrzymania konkursu na dofinansowanie budowy sieci w celu przyłączania wiatraków
Pincas Photo, flickr cc-by-2.0

{więcej}Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec lipca br. wstrzymał nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu na dofinansowanie projektów mających na celu rozbudowę sieci elektroenergetycznych w celu przyłączania nowych elektrowni wiatrowych. 

Jak tłumaczy NFOŚiGW, nabór wniosków w konkursie „System zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme), część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)” został wstrzymany z powodu ryzyka „braku podstawy prawnej do udzielania pomocy oraz istotnych ograniczeń wpływów z opłaty zastępczej”. 

REKLAMA

– Podstawy prawne, regulujące warunki udzielania pomocy publicznej na budowę przyłączy – t.j. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), obowiązują jedynie do dnia 31.12.2013 r. Przewiduje się, że będą one zastąpione rozporządzeniami, które umożliwią udzielanie pomocy de minimis do dnia 31.12.2020 r., a pomocy regionalnej, w zakresie obejmującym energetykę – jedynie do dnia 30.06.2014 r. (niezbędne jest jednak wydanie nowych rozporządzeń przez Ministra Środowiska) – informuje NFOŚiGW. 

REKLAMA

NFOŚiGW w ramach programu GIS cz. 4 miał przeznaczyć 102,9 mln zł ze środków własnych, co w rezultacie miałoby wesprzeć przyłączenie 670 MW nowych elektrowni wiatrowych. Do czasu opracowania zasad i priorytetów przyznawania środków europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 był to jeden z niewielu programów wspierających inwestycje w sieci elektroenergetyczne. 
gramwzielone.pl