"Przyjęcie ustawy grozi wstrzymaniem inwestycji". Uwagi PSEW do projektu ustawy o OZE

"Przyjęcie ustawy grozi wstrzymaniem inwestycji". Uwagi PSEW do projektu ustawy o OZE
siemens press

{więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przedstawiło swoje uwagi do projektu ustawy o OZE. Branża wiatrowa chce doprecyzowania przyjętych w nim zasad ochrony praw nabytych, przyjęcia dodatkowych regulacji związanych z okresem przejściowym oraz zmiany niektórych założeń systemu aukcyjnego. 

Jak czytamy w piśmie skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, zdaniem PSEW nowy projekt ustawy o OZE stanowi postęp w stosunku do jego założeń przedstawionych w połowie września br. – w tym w zakresie regulacji dotyczących praw nabytych – jednak – w opinii PSEW w dalszym ciągu brakuje wystarczającej ochrony inwestycji uruchomionych przed wejściem w życie ustawy. 

Według PSEW, zapisy dotyczące okresu przejściowego są „niewystarczające”, a ich wprowadzenie „grozi tym, że przez kilka lat nie będą budowane żadne obiekty odnawialne, gdyż nie można ocenić, w jakim systemie wsparcia będą funkcjonować po zakończeniu ich budowy – w obecnym, czy w nowym”.

REKLAMA

PSEW w piśmie skierowanym do resortu gospodarki zgłasza też wiele uwag dot. proponowanego, nowego systemu wsparcia w postaci aukcji, domagając się m.in. wprowadzenia indeksacji uzyskanej w aukcji ceny za sprzedaż energii. Poniżej prezentujemy dokumenty zgłoszone do MG przez PSEW w toku konsultacji nowego projektu ustawy o OZE. 

Stanowisko PSEW

Propozycje zmian legislacyjnych

REKLAMA

Tabela z uwagami szczegółowymi

Morska energetyka wiatrowa

Raport firmy ENERPARK

Uwagi dot. LCEO oraz OSR (TPA Horwath)

Indeksacja ceny aukcyjnej (PwC)

gramwzielone.pl