Wzrost nowych mocy w morskiej energetyce wiatrowej w 2014 r.

Wzrost nowych mocy w morskiej energetyce wiatrowej w 2014 r.
London Array press

{więcej}Z danych opublikowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) wynika, że w roku 2013 w Europie przybyło 1,6 GW nowych mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Natomiast w roku bieżącym planowany jest dalszy przyrost mocy z morskich farm o kolejne 2,9 GW.

Z przedstawionego przez EWEA raportu wynika, że w ubiegłym roku przyłączono do sieci w Europie 418 nowych morskich elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1567 MW. Jest to wynik o około 37 % większy niż w roku 2012. Natomiast koszt budowy w przeliczeniu na 1 MW w 2013 r. kształtował się na poziomie od 4,6 do 6,4 mln euro.

W 2013 r. najwięcej nowych morskich farm wiatrowych przyłączonych zostało u wybrzeży Wielkie Brytanii (733 MW – 47%), następnie w Danii (350 MW – 22%) i w Niemczech (240 MW – 15%), a większość z nich powstała na Morzu Północnym – 72%.

REKLAMA
REKLAMA

Jak wynika z danych przedstawionych przez EWEA, pod koniec roku 2013 w Europie przyłączonych do sieci było 69 morskich farm wiatrowych, czyli łącznie 2080 turbin o mocy 6562 MW. Z tego 3 681 MW w W. Brytanii, 1 271 MW w Danii, 571 MW w Belgii, 520 MW w Niemczech, 247 MW w Holandii i 212 MW w Szwecji.

Według prognoz Stowarzyszenia, do końca 2014 roku moc pochodząca z morskich farm wiatrowych ma wynieść około 9,5 GW. Jednak jak mówi Justin Wilkes, wiceprezes zarządu EWEA: – Niejasne polityczne wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej – zwłaszcza na tak kluczowych rynkach jak Wielka Brytania i Niemcy – spowodowało opóźnienia w planowanych projektach i przez to rusza mniej nowych inwestycji. Oznacza to, że będziemy odnotowywać wzrost inwestycji w instalacje wiatrowe do 2015r., a następnie spadek od 2016 roku.

Wilkes odniósł się jednocześnie do prac nad nową unijną strategią dla OZE do roku 2030: – Ambitna decyzja dotycząca celów w zakresie energetyki odnawialnej do 2030 roku podjęta przez szefów państw europejskich w marcu byłaby właściwym sygnałem dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, że Europa będzie rozwijać swój ogromny potencjał wiatru na morzu – dodał przedstawiciel EWEA. 

gramwzielone.pl