RDOŚ w Olsztynie: nie dla farm wiatrowych w gminie Ełk

RDOŚ w Olsztynie: nie dla farm wiatrowych w gminie Ełk
EDP press

{więcej}Na terenie gminy Ełk nie będzie można budować farm wiatrowych. Nie zgodziła się na to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

Budowę farm wiatrowych na terenie gminy Ełk chcieli umożliwić lokalni samorządowcy i w tym celu przygotowali odpowiednie zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Przygotowane przez gminę Ełk studium negatywnie zaopiniowała jednak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, olsztyński RDOŚ swoją decyzję uzasadnił faktem, że elektrownie wiatrowe miałyby stanąć na terenach cennych przyrodniczo. 

REKLAMA
REKLAMA

Budowa farm wiatrowych na Warmii i Mazurach to kwestia wyjątkowo problematyczna. O ile za ich budową opowiadają się często samorządowcy, widząc w tego rodzaju inwestycjach źródła dodatkowych przychodów dla swoich gmin, przeciwko lokowaniu wiatraków m.in. koło mazurskich jezior sprzeciwiają się często mieszkańcy. 

Decyzja olsztyńskiego RDOŚ w zakresie potencjalnych inwestycji wiatrowych na terenie gminy Ełk to precedens, który może rzutować na praktykę kształtowania planów przestrzennych pod kątem budowy farm wiatrowych także w pozostałych gminach regionu. 

gramwzielone.pl