REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Poszukujemy gruntów pod dzierżawę – magazyny energii

Telefon
603 111 072
E-mail
marcin.senator@enea.pl
Cena
do uzgodnienia

Enea Nowa Energia sp. z o.o., będąca częścią Grupy Kapitałowej Enea – wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, w tym produkcji ze źródeł odnawialnych, poszukuje – do wydzierżawienia – gruntów inwestycyjnych umożliwiających realizację inwestycji polegającej na budowie magazynów energii, spełniających następujące warunki:

  • powierzchnia od 0,5 ha (dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą) w bliskiej odległości linii SN, GPZ,
  • grunty nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub z zapisami w MPZP dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE,
  • grunty poza obszarami chronionymi oraz cennymi przyrodniczo: NATURA 2000, ochrona ptaków czy siedlisk, parki i rezerwaty przyrody,
  • tereny poza strefami archeologicznymi oraz strefami ochrony krajobrazu (zabytki),
  • nieruchomości zlokalizowane poza terenem zalewowym,
  • ukształtowanie gruntu – płaski,
  • działka bez drzew i zabudowań – dopuszczalne są jedynie drzewa i krzewy możliwe do wycięcia.

Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy nawet do 29 lat.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres e-mail marcin.senator@enea.pl danych kontaktowych i informacji o lokalizacji działki (nr działki, obręb, gmina, powiat, województwo oraz jeżeli właściciel jest w posiadaniu: wypisu i wyrysu z rejestru gruntów).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA