Magazyn energii pomoże w synchronizacji sieci Słowenii i Chorwacji

Magazyn energii pomoże w synchronizacji sieci Słowenii i Chorwacji
SINCRO.GRID

W ramach programu SINCRO.GRID powstają inteligentne sieci energetyczne w sąsiadujących krajach na południu Europy. Synchronizacja sieci ma nastąpić z wykorzystaniem akumulatorowego systemu magazynowania energii (BESS), który wszedł w fazę praktycznych testów.

Program SINCRO.GRID realizowany jest od roku 2016 dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 40 mln euro. Sąsiadujące ze sobą Słowenia i Chorwacja parę lat wcześniej uświadomiły sobie, że mierzą się z podobnymi trudnościami technicznymi, jeśli chodzi o systemy przesyłowe i dystrybucję energii. Wspólnie zaczęły więc pracować nad zsynchronizowaniem systemów energetycznych obu krajów.

Kluczowym elementem pierwszej fazy projektu jest uruchomienie systemu magazynowania energii (battery energy storage system, BESS) o mocy 10 MW i pojemności 50 MWh. Uruchomiony został w dwóch podstacjach w Słowenii: Okroglo i Pektre. W tym miesiącu rozpoczęto testy systemu.

REKLAMA

Celem projektu jest zwiększenie elastyczności sieci w Słowenii i Chorwacji, przede wszystkim zaś poprawa jakości napięcia i regulacji częstotliwości, a także zwiększenie przepustowości sieci dla zapewnienia bardziej niezawodnych dostaw. Poza tym umożliwi on zwiększenie udziału w systemie energetycznym odnawialnych źródeł energii.

W projekcie uczestniczą słoweńscy i chorwaccy operatorzy sieci przesyłowych – odpowiednio ELES i HOPS, którzy będą nim zarządzali i odpowiadali za wdrażanie zastosowanych technologii. Kolejnymi partnerami projektu są operatorzy systemów dystrybucyjnych w obu krajach – SODO i HEP ODS. Mają oni m.in. dostarczać informacje na temat udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Systemy BESS

Według informacji podanych na stronie internetowej projektu system BESS, który wkracza w fazę prób, składa się z czterech głównych zestawów:

REKLAMA

  • zestawu akumulatorów bazujących na ogniwach litowo-jonowych;
  • zestawu do konwersji i wymiany mocy, składającego się z przekształtników AC/DC oraz elementów zabezpieczających i łączeniowych;
  • systemu do obsługi i kontroli magazynu energii, który jest instalowany na poziomie ogniw i na poziomie całego systemu akumulatorowego (lokalny system SCADA);
  • dodatkowych systemów pomocniczych do ogrzewania/chłodzenia, wykrywania i/lub automatycznego gaszenia pożarów itp.

W fazie pierwszej projektu SINCRO.GRID w podstacjach Okroglo i Pekre są zainstalowane dwa magazyny energii o mocy po 5 MW. 

Technologiczne komponenty systemu

Centra sterowania operatorów dystrybucyjnych i przesyłowych w ramach projektu mają być połączone za pomocą infrastruktury teleinformatycznej z wykorzystaniem otwartego standardu CIM (Common Information Model).

Poza tym zastosowane zostaną technologie wirtualnego transgranicznego centrum sterowania (VCBCC) i diagnostyki DTR umożliwiającej ocenę ograniczeń eksploatacyjnych w celu lepszego wykorzystania linii przesyłowych i transformatorów. VCBCC ma połączyć systemy elektroenergetyczne obu krajów i będzie integrować DTR, nowe urządzenia kompensacyjne do kontroli mocy biernej (dławiki bocznikowe zostały zainstalowane w podstacjach Mraclin i Melina w Chorwacji) oraz projekty BESS.

W kwietniu ma być przeprowadzona inspekcja techniczna testowanego systemu BESS. Jeśli wyniki okażą się pozytywne, wejdzie on w etap regularnej eksploatacji.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.