To kluczowa bariera dla magazynów energii. Potrzebne rozwiązania OSD

To kluczowa bariera dla magazynów energii. Potrzebne rozwiązania OSD
Sonnen

Do instalacji magazynów energii zachęcali ostatnio mocno operatorzy sieci dystrybucyjnych. Takie urządzenia miały sprzyjać zmniejszeniu mocy przekazywanej do sieci przez prosumentów w momentach szczytowej produkcji energii z fotowoltaiki, prowadząc do odciążenia infrastruktury sieciowej. Operatorzy sieci zaczęli jednak stosować praktykę, która może zniechęcać właścicieli instalacji fotowoltaicznych do zaopatrzenia się w urządzenie pozwalające zmniejszyć ilość energii oddawanej do sieci i przechować ją na miejscu w celu późniejszego wykorzystania.

Pierwsi inwestorzy chcący instalować magazyny energii mają pod górkę. Zgłoszenie zamiaru przyłączenia magazynu do sieci sprawia, że operatorzy mogą dążyć do zmiany posiadanych warunków przyłączenia. W przypadku prosumentów rozliczających się w systemie opustów dodanie magazynu energii może natomiast powodować zmniejszenie posiadanego współczynnika opustu (z 0,8 na 0,7) – wynika to z faktu, że operatorzy sieci traktują magazyn jako de facto dodatkowe źródło wytwórcze, które może oddawać energię do sieci w czasie, gdy oddaje ją jednocześnie fotowoltaika.

O to, czy taka praktyka jest zasadna, zapytaliśmy Roberta Jana Szustkowskiego, eksperta Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

REKLAMA

Jak podkreślił ekspert, co do zasady zastosowanie przy źródle wytwórczym magazynu energii przyłączonego do jednego PPE, a więc podłączonego na jednym przyłączu i „przed licznikiem”, jest potencjalnie bardzo dobrym rozwiązaniem. 

– Magazyn taki jest narzędziem do zwiększenia elastyczności i możliwości regulacyjnych takiego źródła, co zwiększa szansę na otrzymanie warunków przyłączenia o oczekiwanych przez inwestora parametrach – mówi Robert Jan Szustkowski.

Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE potwierdza jednocześnie przesłanki, które mogą stać za uznaniem przez OSD magazynu energii za dodatkowe źródło wytwórcze.

Z czysto technicznej perspektywy OSD musi rozważyć skrajne warunki pracy takiego magazynu, a więc musi przewidzieć taki stan nieustalony pracy instalacji wytwórczej prosumenta/producenta, gdy instalacja PV i domowy magazyn energii równocześnie produkują energię i wysyłają ją do sieci – mówi.

REKLAMA

Robert Jan Szustkowski wskazuje jednak również na rozwiązania, które mogłyby sprawić, że taka interpretacja powstrzyma rozwój powstającego w Polsce rynku magazynów energii.

– Istotne z punktu widzenia współdziałania OSD z podmiotami przyłączanymi byłoby, aby OSD akceptowało – a nawet proponowało – rozwiązania techniczne mające na celu utrzymanie istniejących mocy przyłączeniowych przy jednoczesnej instalacji magazynu energii. Takie rozwiązania pozwolą osiągać korzyści z instalacji magazynów, a jednoczenie wyeliminują ryzyka dla sieci – mówi ekspert.

Odpowiedzialność po stronie odbiorcy

Przedstawiciel Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE dodaje, że w przypadku części odbiorców to po ich stronie jest obowiązek dopilnowania, by nie doszło do przekroczenia mocy przyłączeniowej, więc inwestując w magazyny, to oni powinni dopilnować, aby jednoczesne oddawanie energii do sieci np. z dachowej fotowoltaiki i magazynu nie powodowało przekroczenia.

– Nie zapominajmy, że przynajmniej w przypadku podmiotów profesjonalnych niedopuszczenie do przekroczenia mocy przyłączeniowej stanowi obowiązek podmiotu przyłączanego. Takie przekroczenie stanowi podstawę do permanentnego odłączenia od sieci przez OSD. W takiej sytuacji OSD w zasadzie nie powinno interesować, co znajduje się przed licznikiem, o ile taki podmiot spełnia parametry zadane w umowie dystrybucyjnej – dodaje Robert Jan Szustkowski.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.