Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika z magazynem off-grid. Co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika z magazynem off-grid. Co można odliczyć?
Sonnen

Ulga termomodernizacyjna umożliwia zmniejszenie kosztów inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii i poprawą efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. Czy pozwala na odliczenie wydatków związanych z budową instalacji fotowoltaicznej niepodłączonej do publicznej sieci (off-grid), a także magazynem, który gromadzi nadwyżki energii z PV?

Katalog urządzeń i usług, które można odliczyć w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2489 ze zm.). Ta regulacja jest kluczowa przy weryfikacji, co podlega odliczeniu.

Nie wszystkie urządzenia, które zwiększają niezależność energetyczną i zmniejszają rachunki za energię, zostały uwzględnione w uldze termomodernizacyjnej. W wykazie brakuje m.in. małych turbin wiatrowych, problematyczne może być też odliczenie magazynu energii – o czym pisaliśmy kilka tygodni temu: Magazyn energii można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej. „Jest osprzętem fotowoltaiki”.

REKLAMA

Co ważne, wydatki uwzględnione w ww. rozporządzeniu można odliczyć od podatku tylko wtedy, gdy dotyczą domów jednorodzinnych.

Zgodnie z prawem inwestycja musi zostać przeprowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym rozumianym jako „budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku”.

Ulga termomodernizacyjna a off-grid

Jednym z wydatków, które można odliczyć od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej, jest domowa instalacja fotowoltaiczna. Takich instalacji w Polsce mamy już około 1,2 mln – i są to w zdecydowanej większości instalacje współpracujące z siecią, dzięki czemu prosumenci mogą oddawać do sieci niewykorzystane nadwyżki energii, rozliczając je w systemie net-meteringu (opustów) lub w systemie net-billingu.

REKLAMA

Jednak czy wydatki związane z montażem fotowoltaiki można odliczyć również wtedy, gdy inwestujemy w instalację PV niepodłączoną do publicznej sieci? O interpretację w tym zakresie wystąpił jeden z naszych czytelników.

Aby instalacja fotowoltaiczna działająca w środowisku off-grid mogła być optymalnie wykorzystywana, nasz czytelnik zainwestował także w domowy bateryjny magazyn energii. W swoim wniosku wskazał, że magazyn jest de facto „osprzętem instalacji fotowoltaicznej”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji oznaczonej numerem 0114-KDIP3-2.4011.537.2021.2.AC przychylił się do opinii wnioskodawcy, zgodnie z którą „akumulatory są niezbędnym osprzętem niezależnej instalacji fotowoltaicznej typu off-grid, która nie może prawidłowo funkcjonować, magazynować i zużywać prądu bez ich obecności w układzie, zatem wydatki poniesione na ich zakup mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej”.

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych posługuje się szerokim pojęciem ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Tym samym dotyczy to zarówno instalacji oddających prąd do sieci, jak i magazynujących energię elektryczną w akumulatorach i zużywających wytworzony prąd na własne potrzeby – odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.