Magazyn energii można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej. „Jest osprzętem fotowoltaiki”

Magazyn energii można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej. „Jest osprzętem fotowoltaiki”
Pixabay

Choć magazyn energii elektrycznej nie jest wymieniony w rozporządzeniu dotyczącym ulgi termomodernizacyjnej jako urządzenie, którego zakup można odliczyć od podatku, to okazuje się, że w jednej z interpretacji Krajowa Izba Skarbowa uznała możliwość objęcia magazynu ulgą termomodernizacyjną. Przychyliła się do oceny, że takie urządzenie jest częścią instalacji fotowoltaicznej i nie może funkcjonować bez niej.

Przed tygodniem opublikowaliśmy artykuł, w którym informowaliśmy o braku możliwości uwzględnienia w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej takich urządzeń jak przydomowa elektrownia wiatrowa czy magazyn energii.

Wskazywała na to treść indywidualnych interpretacji wydawanych przez Krajową Izbę Skarbową (KIS), w których odrzucała ona możliwość zaliczenia do ulgi termomodernizacyjnej urządzeń, które co prawda mogą służyć poprawie efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych, ale nie zostały wymienione w katalogu urządzeń i usług podlegających uldze. Katalog taki zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2489 ze zm.).

REKLAMA

Brak magazynu energii w katalogu ulg

We wskazanym rozporządzeniu w katalogu urządzeń podlegających uldze nie został wymieniony m.in. magazyn energii elektrycznej. Jest on urządzeniem posiadającym odrębną definicję w Prawie energetycznym i w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Regulacje te definiują go jako „instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej”.

Magazyn energii może gromadzić energię elektryczną pochodzącą np. z domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale może też pracować niezależnie, przechowując energię pobieraną z sieci dystrybucyjnej, bez pomocy domowego generatora.

Po publikacji artykułu, w którym wskazaliśmy na brak możliwości uwzględnienia magazynu energii w uldze termomodernizacyjnej z uwagi na niewskazanie takiego urządzenia w ww. rozporządzeniu, otrzymaliśmy od czytelnika informację o wydanej przez KIS interpretacji indywidualnej, w której izba jednak uznaje możliwość zaliczenia magazynu jako urządzenia podlegającego uldze (sygnatura 0115-KDIT2.4011.522.2022.2.KC).

Magazyn bezużyteczny bez fotowoltaiki?

KIS przychyla się w tej interpretacji do oceny wnioskodawcy, który zapewnia, że magazyn energii „jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej i stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej”. Oraz że – przy spełnieniu innych warunków przyznania ulgi termomodernizacyjnej – z tego powodu koszty związane z zakupem i instalacją magazynu „jako osprzętu instalacji fotowoltaicznej” można odliczyć od podatku.

REKLAMA

Przesłanką do powyższej konkluzji jest fakt, że magazyn energii stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej i jako jej osprzęt samodzielnie – bez paneli fotowoltaicznych – nie może spełniać swojej zaprojektowanej funkcji, czyli magazynowania i zarządzania energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne na cele własnej konsumpcji – ocenił wydający interpretację Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej.

W powyższej interpretacji KIS ocenia więc, że magazyn energii pod względem funkcjonalności jest podobnym urządzeniem jak np. falownik, który bez podłączenia do paneli fotowoltaicznej staje się bezużyteczny.

Izba zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał z opisem przyszłego zdarzenia podanym w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy udzielona odpowiedź straci aktualność.

Koszty pomniejszone o dotację

We wspomnianej interpretacji wnioskodawca opisuje planowaną instalację domowego systemu fotowoltaicznego i magazynu z uwzględnieniem dotacji.

Do tej kwestii odnosi się KIS, wskazując, że „odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały/zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie”.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.