Polenergia zapowiada ekspansję na rynku magazynów energii

Polenergia zapowiada ekspansję na rynku magazynów energii
Fot. Convergent Energy + Power

Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, wybrała amerykańską firmę Convergent Energy + Power jako partnera do budowy w Europie magazynów energii. Współpraca obejmuje projektowanie, budowę, eksploatację i rozwój magazynów energii w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech oraz w Polsce.

Polenergia poinformowała, że zakończyła badanie rynku magazynowania energii na świecie, którego efektem jest wybór Convergent Energy + Power jako partnera, z którym w Europie będzie rozwijać magazyny energii.

Spółka zapewnia w komunikacie, że analizuje perspektywy strategicznego rozwoju ukierunkowanego na dywersyfikację technologiczną i geograficzną, koncentrując się na energetyce odnawialnej poszerzonej o technologię fotowoltaiczną oraz magazynowanie energii.

REKLAMA

Convergent Energy + Power działa w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie od 2011 roku. Do tej pory spółka zainwestowała za oceanem w 10 projektów o łącznej mocy 70 MW i wartości ponad 40 mln USD. Convergent Energy + Power współpracuje m.in. z Statoil, Great Plains Energy, Avangrid, Ontario Independent Electricity System Operator, Pacific Gas and Electric Company oraz Southern California Edison.

W wyniku podjętych negocjacji Polenergia oraz Convergent Energy + Power uzgodniły protokół ustaleń MOU (Memorandum of Understanding), który określa podstawowy zakres współpracy. Jej celem jest wprowadzenie, zarządzanie i rozwój na europejskim rynku wysokowydajnych, efektywnych kosztowo magazynów energii dla klientów przemysłowych, operatorów systemów i spółek energetycznych.

Pierwszy etap współpracy obejmuje wyszukiwanie potencjalnych projektów w pięciu europejskich krajach – Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech oraz w Polsce.

Magazyny energii są kluczowym elementem niezawodnej, ekonomicznej, inteligentnej i zielonej sieci energetycznej XXI wieku. Zwiększają elastyczność systemu energetycznego, integrując różne źródła energii w tym OZE. Dają większą niezawodność i jakość zasilania oraz wydłużają techniczną dostępność istniejącej infrastruktury przesyłowej – komentuje Polenergia.

Polenergia zaznacza, że obecnie największe inwestycje planowane są na niemieckim ryku. Nakłady na poziomie 4 mld USD pozwolą zwiększyć mocy magazynów energii u naszego zachodniego sąsiada z 241 MW do 4,8 GW. Z kolei we Włoszech planowane są inwestycje na poziomie 2,5 mld USD, które zwiększą moc magazynów energii z obecnych 58 MW do 2,6 GW.

Spółka przytacza dane Bloomberg New Energy Finance, z których wynika, że w 2016 roku na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) funkcjonowały magazyny energii o łącznej mocy około 420 MW, a także prognozuje, że do 2024 roku ich moc zostanie powiększona do 14,5 GW. Oznacza to blisko 35-krotny wzrost zainstalowanej mocy. Całkowite nakłady inwestycyjne w projekty magazynów energii w krajach EMEA szacowane są na poziomie prawie 13 mld USD.

Kierunek offshore

REKLAMA

Dla Polenergii magazynowanie energii staje się drugim kluczowym obszarem inwestycji w dziedzinie czystych technologii energetycznych, oprócz realizowanych na Bałtyku projektów morskich farm wiatrowych.

Ostatnio spółka otrzymała decyzję środowiskową dla drugiego projektu morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II. W efekcie dysponuje już prawomocnymi decyzjami środowiskowymi, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Spółka zakłada przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego morskich farm wiatrowych o mocy 600 MW do roku 2021 na obszarze morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk III oraz przyłączenia 600 MW do końca 2025 roku na obszarze morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II.

Morskie farmy wiatrowe, które chce budować Polenergia, mają być zlokalizowane na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim. Przewidywana obecnie moc pojedynczego wiatraka to około 8-10 MW.

Gorsze perspektywy w wiatrakach na lądzie

Polenergia osiągnęła w minionym roku wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 228 mln PLN, co stanowi spadek o 2 proc. w porównaniu do danych za 2015 r. EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej była wyższa o 13,7 mln PLN od wyniku uzyskanego w 2015 roku. Natomiast segment energetyki wiatrowej zanotował spadek EBITDA o 19,4 mln PLN.

Jak tłumaczy Polenergia, powód to spadek cen zielonych certyfikatów oraz gorsze warunki wietrzne. – Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm wiatrowych Mycielin oraz Skurpie, które nie funkcjonowały w pełni w 2015 roku. Ponadto, w farmach wiatrowych w wyniku renegocjacji umowy serwisowej turbin dokonano istotnej redukcji kosztów operacyjnych. W kolejnych kwartałach planowane są dalsze redukcje kosztów w innych farmach – Polenergia informowała w komunikacie dotyczącym wyników za 2016 r. 

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głównie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Spółka wcześniej sygnalizowała gotowość do udziału w aukcjach, planując zgłoszenie do nich farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy 267 MW oraz elektrowni biomasowej o mocy 31 MW.

red. gramwzielone.pl