SPS – polska odpowiedź na zmiany w energetyce

SPS – polska odpowiedź na zmiany w energetyce
Adam Haraziński, product manager ds. Smart Power Station w ZPUE S.A

Kluczowym kierunkiem bieżącej aktywności badawczo-rozwojowej ZPUE jest temat magazynowania energii i wdrożenie na rynek rozwiązania Smart Power Station, które ma zmienić obecne, konwencjonalne podejście do przetwarzania i dystrybucji energii. Polska firma zapewnia, że komercjalizacja koncepcji SPS to krok w kierunku przyszłości i osiągnięcie, z którego skorzystają przede wszystkim podmioty z dynamicznie rozwijającego się obszaru e-mobility, dystrybutorzy energii, zakłady przemysłowe i użytkownicy odnawialnych źródeł energii.

SPS to hybrydowy magazyn energii, który ma zabezpieczać odbiorców przed nagłymi spadkami napięcia lub przerwami w zasilaniu. Jak zapewnia ZPUE, to całkowicie nowy element systemu energetycznego oparty o ideę systemów zasilania awaryjnego i sposób na nadprodukcję, i ma szczególne znaczenie dla „wrażliwych” zakładów przemysłowych, gdzie przestoje generują niepożądane, niebezpieczne i często dotkliwe finansowo skutki.

– Obecnie jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów z dużym inwestorem, który jest zainteresowany szerokim wdrożeniem naszej koncepcji w ramach własnej działalności rynkowej. Według wstępnych założeń pierwsza stacja SPS będzie gotowa do końca marca 2018 roku. Przeszkodą w szybszej realizacji naszych planów jest chociażby brak sposobów certyfikowania urządzenia – nie ma zdefiniowanych sposobów badania tej stacji. Z mojej wiedzy wynika, że jesteśmy pierwsi na świecie, z tego typu pomysłem – komentuje Adam Haraziński, product manager ds. Smart Power Station w ZPUE S.A., który dołączył do zespołu ZPUE wraz z początkiem września.  

REKLAMA

ZPUE zapewnia, że koncepcją SPS zainteresowani są także przedstawiciele zakładów energetycznych, dla których priorytetem jest ciągła poprawa jakości energii i eliminacja przerw w dostawach prądu.

Stacja SPS ma wpływać bezpośrednio na poprawę współczynnika niezawodności zasilania oraz zminimalizuje przerwy w dostawach energii, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo zasilania obiektów użyteczności publicznej, szpitali oraz zapewni ciągłość procesów technologicznych w zakładach przemysłowych.

Zastosowane elementy telemechaniki mają pozwolić na zdalną współpracę z systemami dyspozytorskimi funkcjonującymi u operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na zdalne monitorowanie i sterownie w ramach systemu Smart Grid.

REKLAMA

Stacja SPS będzie wyposażona także w funkcję ładowania samochodów elektrycznych, których produkcja i sprzedaż stale rosną. – Pojazdów z napędem elektrycznym z pewnością będzie przybywać, a infrastruktura punktów szybkiego ładowania baterii w naszym kraju praktycznie nie istnieje. Jest to, zatem kolejna przestrzeń, którą wypełni nasze urządzenie. SPS umożliwi szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych prądem stałym DC lub przemiennym AC dzięki zabudowanej, zintegrowanej ładowarce dużej mocy – informuje ZPUE.

Opracowany przez polską firmę system jest skalowalny, co oznacza, że rozmiary, wyposażenie i parametry stacji będą dopasowywane do potrzeb klienta. Także zakłada się możliwość rozbudowy istniejących stacji w celu dopasowania ich możliwości do zmieniających się w czasie potrzeb klienta.

Nie bez znaczenia szczególnie dla środowiska jest możliwość wykorzystania wycofanych z eksploatacji baterii akumulatorów z autobusów elektrycznych, których żywotność na obecną chwilę przewiduje się na około 5-7 lat. To z pewnością wpłynie na cenę stacji, w której duży udział stanowią wciąż bardzo drogie, ale systematycznie taniejące akumulatory – informuje ZPUE.

Grafika: ZPUE S.A.

red. gramwzielone.pl