REKLAMA
 
REKLAMA

Dotacje na pompy ciepła w 2024. Będą zmiany

Dotacje na pompy ciepła w 2024. Będą zmiany
Fot. Daikin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w porozumieniu  z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła opracował dodatkowe wymogi dotyczące źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany w programie priorytetowym Czyste Powietrze. To oznacza zmiany w założeniach programu.

Wprowadzane przez NFOŚiGW zmiany mają chronić beneficjentów i sprawić, że dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (PPCP) będzie można uzyskać tylko na pompy ciepła o potwierdzonej jakości, wpisane na „uszczelnioną” listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Podobne rozwiązanie będzie dotyczyć kotłów zgazowujących na drewno oraz kotłów na pellet drzewny, które także będzie można wybierać wyłącznie z listy ZUM.

REKLAMA

Od kiedy nowe zasady?

Choć publikacja programu ze zmianami dotyczącymi pomp ciepła nastąpiła w styczniu 2024 r., to przewidziano okres przejściowy, zanim nowe zasady wejdą w życie. Obowiązywanie nowych warunków dotyczących pomp ciepła i zakończenie okresu przejściowego, w którym będzie można kupować i montować pompy ciepła na dotychczasowych zasadach, nastąpi 1 kwietnia 2024 r.

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze?

Do dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze zakwalifikują się jedynie te pompy ciepła, których parametry techniczne będą potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. Przeprowadzone i przedstawione przez producenta lub dystrybutora badania będą musiały potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej i na karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu Czyste Powietrze.

Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Wszystkie pompy ciepła, które w tej chwili są wpisane na listę ZUM, będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z przeprowadzonych badań. Raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, jednak wówczas musi obejmować także skróconą wersję raportu w języku polskim.

W okresie przejściowym (do 1 kwietnia 2024 r.) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów i dystrybutorów raportów z badań, będzie weryfikował, czy pompy ciepła wpisane na listę ZUM spełniają nowe wymogi. Od 1 kwietnia 2024 r. na liście ZUM znajdą się tylko pompy ciepła spełniające wymogi PPCP, potwierdzone badaniami, które pozytywnie przeszły weryfikację.

Jedno badanie dla typoszeregu

W przypadku zgłaszania do wpisu na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu. Jeśli jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż pięć podtypów, możliwe będzie przedstawienie raportu z badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu. Jeśli jednak typoszereg składa się z więcej niż pięciu podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej jeden raport z badania urządzenia na każde pięć podtypów.

Modele pomp ciepła uznaje się za należące do jednego podtypu w danym typoszeregu, jeżeli mają jednocześnie:

  • identyczną konstrukcję obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
  • ten sam typ i tę samą liczbę sprężarek jednego producenta,
  • ten sam typ elementu rozprężnego,
  • ten sam typ skraplacza,
  • ten sam typ parownika,
  • ten sam typ procesu odszraniania,
  • ten sam sterownik i taką samą zasadę sterowania wydajnością.

Jakie wymogi techniczne dla pomp ciepła i kotłów?

W zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do programu Czyste Powietrze znajdą się nowe wymogi techniczne, które będą musiały spełnić pompy ciepła, aby zakwalifikować się do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze-woda
Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy to klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55 st. C), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. W przypadku montażu zestawu musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Wymogi dla pompy ciepła powietrze-woda określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013 muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Przeprowadzone badania również muszą być zgodne z ww. normami, co powinno znaleźć potwierdzenie w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm jest weryfikowane i potwierdzane wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze-woda (także w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM. Niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują się do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy to klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55 st. C), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. W przypadku montażu zestawu musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.

Wymogi dla pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013 muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania dotyczące pomp mają być zgodne z ww. normami, co potwierdzać powinien raport z badań. Spełnienie ww. wymogów i norm jest weryfikowane i potwierdzane wpisem urządzenia na listę ZUM.

REKLAMA

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (także w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM. Niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze-powietrze
Pompy ciepła powietrze-powietrze muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wymogi dla pompy ciepła powietrze-powietrze określone w rozporządzeniach 626/2011 i 206/2012 muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co ma potwierdzać raport z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze-powietrze muszą być wpisane na listę ZUM.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompy ciepła gruntowe o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy to klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55 st. C), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. W przypadku montażu zestawu musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.

Wymogi dla tego typu pompy ciepła określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013 muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co ma być potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (także w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM. Niskotemperaturowe pompy ciepła nie kwalifikują się do dofinansowania.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
Pompy ciepła do c.w.u. w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wymogi dla takiej pompy ciepła określone w rozporządzeniach 812/2013, 814/2013 muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co musi być potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm jest weryfikowane i potwierdzane wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM.

Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie/Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Kotłów zgazowujące drewno i kotły na pellet także będą musiały być wybierane wyłącznie spośród urządzeń wpisanych na listę ZUM. Wprowadzenie tego warunku spowodowane jest coraz częściej pojawiającymi się przypadkami podawania przez producentów lub sprzedawców nieprawdziwych informacji o urządzeniu. Beneficjenci programu Czyste Powietrze muszą mieć pewność, że kocioł spełnia wymogi programu.

W przypadku tych źródeł ciepła nie planuje się zmiany wymogów, które będą musiały spełniać kotły, w stosunku do wymogów obowiązujących w obecnej wersji programu Czyste Powietrze. Procedura wpisu na listę ZUM nie zmieni się i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które są już wpisane na listę ZUM.

Obowiązek wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny wyłącznie z listy ZUM zacznie obowiązywać tak samo jak w przypadku pomp ciepła 1 kwietnia 2024 r.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o. o.

REKLAMA
Komentarze

Wygląda na to że w Polsce został właśnie pobity rekord zapotrzebowania mocy krajowego systemu elektroenergetycznego

Piszcie konkretnie, te 55st to przy jakiej temp na zewnątrz????? Bo teraz w czasie mrozów moja propanowa pc ledwo zipie, siedzimy w polarach, a sąsiad ma w swojej R410a chodzi sobie w majtkach po domu. Budynki podobne.

Tylko gruntowa odwierty pionowe Nibe 1255

Pompy ciepła to jedna wielka ściema. Nikt na świecie nie wynalazł jeszcze urządzenia, które by dawało więcej, jakiejkolwiek energii, niż samo pobiera. Nikt nie obalił I i II zasady termodynamiki !

zmiany zachodzą wszędzie i ciągle, więc w tym temacie też. ale warto wejść w temat pomp. my założyliśmy jakiś czas temu, całym montażem zajął się hymon i wszystko poszło bardzo sprawnie.

@grzesiu możemy sobie przybicv piątke bo ja tez team hymon 😛

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA