Enea pali coraz więcej biomasy

Enea pali coraz więcej biomasy
Fot. Enea

Prezentując wczoraj wyniki finansowe za ubiegły roku, Enea pochwaliła się zwiększeniem w 2018 roku ogólnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych mimo, że mniej energii niż w roku 2017 wytworzyły należące do Enei farmy wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie.

Enea istotnie zwiększyła swój potencjał wytwórczy w zakresie źródeł zaliczanych do OZE w roku 2017 w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i znajdującego się tam bloku biomasowego i instalacji współspalających węgiel z biomasą. W 2017 roku wytworzono tam w procesie spalania wyłącznie biomasy 1 292 GWh (wobec 1 528 GWh w roku 2016), a także 529 GWh w procesie współspalania (wobec 579 GWh rok wcześniej).

Dla porównania należące do Enei elektrownie wiatrowe wytworzyły w 2017 roku 190 GWh wobec 160 GWh w roku 2016, w tym 64 GWh wyłącznie w czwartym kwartale 2017 r. (wobec 53 GWh rok wcześniej).

REKLAMA

Łączna moc w energetyce wiatrowej Enei sięga 70,1 MW, na co składają się farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyno. 

Elektrownie wodne Enei wytworzyły w całym 2017 r. 173 GWh wobec 113 GWh w roku 2016, w tym wyłącznie w czwartym kwartale 2017 r. wyprodukowano w tym źródle 56 GWh wobec 34 GWh rok wcześniej. Łączna moc zainstalowana 21 hydroelektrowni Enei wynosi 60,4 MW.

Natomiast z biogazu w instalacjach w Liszkowie i Gorzesławiu w 2017 roku Enea wytworzyła 10 GWh, czyli tyle, ile rok wcześniej.

Rok 2018 jeszcze lepszy, dzięki biomasie

W roku 2018 Enei po raz kolejny udało się zwiększyć wytwarzanie energii odnawialnej.

W 2018 r. odnawialne źródła Enei wytworzyły w sumie 467 GWh energii elektrycznej wobec 442 GWh w roku wcześniejszym. W tym w ostatnim kwartale 2018 r. Enea wytworzyła z OZE mniej energii niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku – 145 GWh wobec 152 GWh (te dane nie uwzględniają produkcji z elektrowni w Połańcu)

W całym ubiegłym roku jednostki biomasowe Enei (bez Połańca) wytworzyły 172 GWh wobec 69 GWh rok wcześniej. W tym 149 TWh wytworzyła elektrociepłownia Białystok, notując w tym zakresie wzrost r/r aż o 115,9 proc.

Natomiast wyraźnie produkcję za rok 2018 zmniejszyły farmy wiatrowe Enei, które odnotowały generację w sumie 130 GWh wobec 190 GWh energii wytworzonej w roku 2017.

Również elektrownie wodne Enei wyprodukowały w 2018 roku mniej energii – 159 GWh wobec 173 TWh w roku 2017.

Podobnie było z dwoma należącymi do Enei biogazowniami, które wyprodukowały w ubiegłym roku 6 TWh wobec 10 TWh energii elektrycznej w roku 2017.

W elektrowni w Połańcu w ubiegłym roku Enea wytworzyła zaliczaną do OZE energię z biomasy w ilości 1378 GWh wobec 1292 rok wcześniej. Do tego w procesie współspalania wytworzono 180 GWh wobec 529 GWh w roku 2017.

Przy tym Enea wyraźnie zwiększyła produkcję energii z biomasy w ostatnim kwartale 2018 roku. W Połańcu wytworzono w tym czasie 362 GWh, czyli o 100 GWh więcej niż w ostatnim kwartale 2017 r. Natomiast w elektrociepłowni Białystok produkcja z biomasy wzrosła z 29 GWh do 37 GWh.

REKLAMA

Do tego 26 GWh energii wytworzyły w ostatnim kwartale 2018 r. instalacje biomasowe należące do spółki Enea Ciepło, która w analogicznym okresie 2017 r. nie wyprodukowała energii z wykorzystaniem tego surowca.

Nadal mały udział OZE

Całkowita zainstalowana moc aktywów wytwórczych Enei wynosiła na koniec 2018 roku 6,3 GW.

W całym ubiegłym roku Enea wytworzyła 26,5 TWh energii elektrycznej, o 26,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r., z czego 24,5 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych.

Sprzedaż ciepła, która wyniosła 6.865 TJ, zwiększyła się o 7,4 proc. r/r

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 19,9 TWh, czyli zwiększyła się o 3,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r.

Zwiększył się wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym. Wyniósł 21,5 TWh, rosnąc o 13,4 proc. r/r.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2 348 mln zł (spadek r/r o 335 mln zł).

W segmencie Wytwarzania odnotowano największy przyrost EBITDA, r/r wzrost o 133 mln zł (+18,1 proc.).

Enea tłumaczy, że wzrost ilości wyprodukowanej energii elektrycznej nie zrównoważył negatywnego wpływu wzrostu kosztów zmiennych w tym obszarze. Na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki: lepsza dyspozycyjność Elektrowni Połaniec oraz poprawiające się z kwartału na kwartał wykorzystanie potencjału bloku 11, przy jednoczesnym wydłużeniu postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10, związanych m.in. z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Natomiast najwyższa EBITDA osiągnięta została w 2018 roku w obszarze Dystrybucji, na poziomie 1 111 mln zł.

Obszar Obrotu przyniósł ujemny wynik EBITDA na poziomie -76 mln zł. Jak tłumaczy Enea, wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) w obrocie detalicznym, a także wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 254 mln zł).

Ponadto wynik tego segmentu uwzględnia zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł w związku z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 470 mln zł, co oznacza spadek r/r o 33,7 proc. (tj. o 239 mln zł). Jak tłumaczy Enea, ten segment pozostaje pod presją zdarzeń wynikających z problemów geologiczno-hydrologicznych, w związku z czym sprzedaż węgla handlowego osiągnęła wielkości niższe niż w roku poprzednim. Enea odnotowuje też wzrost kosztów produkcji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.