W Sejmie trwają prace nad ustawą wprowadzającą dyrektywę IED

W Sejmie trwają prace nad ustawą wprowadzającą dyrektywę IED
foto: RWE press

{więcej}Na piątkowym posiedzeniu Sejm skierował projekt ustawy ws. ograniczenia emisji przemysłowych do komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Wcześniej projekt trafił już do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
 
Projekt ustawy ws. ograniczenia emisji przesyłowych zakłada, że duże zakłady przemysłowe będą musiały ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. 

– Nowe przepisy ograniczą niekorzystne oddziaływanie instalacji przemysłowych na środowisko poprzez skuteczniejsze niż do tej pory zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń – przekonywał podczas posiedzenia Sejmu Marcin Korolec,
pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej (za PAP).

Przygotowywana ustawa jest wdrożeniem m.in. unijnej dyrektywy IED dotyczącej emisji przemysłowych, zgodnie z którą rygory emisyjne mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016.

REKLAMA

W Polsce dzięki zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Przejściowego Planu Krajowego (PPK) dla niektórych przedsiębiorstw termin wprowadzenia zaostrzonych standardów przesunie się do połowy 2020 r.
 
Jak informuje PAP, nowelizacja ustawy spowoduje, że funkcjonowanie instalacji przemysłowych będzie musiało opierać się na najlepszych dostępnych technologiach – tzw. BAT, określonych przez KE.

REKLAMA

Oprócz ograniczania poziomów emisji, ustawa nałoży także na przedsiębiorstwa obowiązek prowadzenia monitoringu zanieczyszczeń, sporządzania raportów o stanie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych na terenie zakładu, a w przypadku stwierdzenia szkód – usuwania ich.

Wprowadzanie ustawy spowoduje, że niektóre przedsiębiorstwa będą musiały ponieść koszty liczone w milionach euro, aby dostosować swoje instalacje do nowych wymogów.

W uzasadnieniu projektu jego autorzy powołują się na analizę Politechniki Warszawskiej, według której przesunięcie wymogu stosowania zaostrzonych dyrektywą UE standardów emisyjnych z 2016 na 2020 r. (PPK) powinno spowodować sumaryczny spadek kosztów dostosowania się istniejących instalacji o ok. 1,1 mld euro.

Czytaj również: Dla kogo polski plan przejściowy dot. dyrketywy IED

gramwzielone.pl