Średnia cena energii w 2018 r. wyższa o ponad 30 zł/MWh

Średnia cena energii w 2018 r. wyższa o ponad 30 zł/MWh
Fot. Tobias Schaefer, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał średnie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym za ostatni kwartał i cały 2018 rok, obliczone na podstawie danych o sprzedaży do spółek obrotu oraz na giełdę energii. Cena roczna była o ponad 30 zł/MWh wyższa od średniej ceny za rok 2017 r. Natomiast porównując średnie ceny tylko z ostatnich kwartałów 2017 i 18 r., wzrost wyniósł nawet ponad 40 zł/MWh

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, URE poinformował, że w 2018 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 194,30 zł/MWh.

Natomiast obliczona w ten sam sposób cena wyłącznie za czwarty kwartał 2018 r. wyniosła 205,50 zł/MWh.

REKLAMA

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, wyznaczonej zgodnie z artykułem 23 Prawa energetycznego, obejmuje sprzedaż energii elektrycznej realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

W podanej cenie zgodnie z art. 23 PE nie uwzględnia się natomiast sprzedaży energii elektrycznej na rynek bilansujący – jak podaje URE – ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Obliczona w powyższy sposób średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w ostatnim kwartale 2018 r. była nieco niższa od ceny za trzeci kwartał ub.r., kiedy wyniosła 208,83 zł/MWh.

Natomiast wyliczona zgodnie z art. 23 PE średnia cena za drugi kwartał 2018 r. wyniosła 186,21 zł/MWh i była wyższa o niemal 12 zł od średniej ceny energii z pierwszego kwartału ub.r., kiedy wyniosła 174,98 zł/MWh. Tamta cena była z kolei wyższa od średniej ceny za czwarty kwartał 2017 r. (164,05 zł/MWh). Natomiast w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. średnie ceny wyniosły kolejno 160,6 zł/MWh, 162,5 zł/MWh oraz 167,86 zł/MWh.

REKLAMA

W całym 2017 r. wyznaczona w ten sposób cena wyniosła 163,70 zł/MWh wobec średniej ceny 169,70 zł/MWh w roku 2016, a także wobec 169,99 zł/MWh w roku 2015.

Na początku tego roku Urząd Regulacji Energetyki podał też średnią cenę energii za czwarty kwartał  2018 r., niepodlegającą obowiązkowi publicznej sprzedaży, obliczoną zgodnie z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne.

W obliczeniu powyższej ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne.

Obliczona w ten sposób cena nie uwzględnia podatku VAT, akcyzy, opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.

W tym ujęciu średnia cena za czwarty kwartał 2018 r., bazująca na danych o kontraktach łącznie na 22,81 TWh, wyniosła 180,25 zł/MWh i była niższa w stosunku do ceny z wcześniejszego kwartału.

Wyznaczona zgodnie z art. 49a ustawy Prawo energetyczne cena za wcześniejszy, trzeci kwartał była wyższa i wyniosła 183,69 zł/MWh, natomiast cena za drugi kwartał 2018 r. wyniosła 174,23 zł/MWh i była wyższa od wyznaczonej w ten sposób średniej ceny za pierwszy kwartał (171,85 zł/MWh) oraz ceny za czwarty kwartał 2017 r. (165,11 zł/MWh).

Informując o cenie za ostatni kwartał 2018 r., obliczonej zgodnie z art. 49a Prawa energetycznego, URE podkreślał, że istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym, rocznym lub dwuletnim wyprzedzeniem. W efekcie mogła ona nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.