Ustawa prądowa i odpisy uderzają w wyniki Taurona

Ustawa prądowa i odpisy uderzają w wyniki Taurona
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Mimo wzrostu przychodów Tauron odnotował w 2018 r. niższy zysk EBITDA niż w roku 2017 r. Ubiegły rok  Tauron zakończył też dużo niższym zyskiem netto. Gorszy wynik EBITDA miał być konsekwencją przyjętej pod koniec ub.r. ustawy „prądowej”, a gorszy wynik netto to efekt utworzenia odpisów wartości aktywów w segmentach wytwarzania i wydobycia.

W 2018 r. przychody Taurona wyniosły 18,1 mld zł i były o 4 proc. większe niż za rok 2017. Jak tłumaczy spółka, istotny wpływ miały wyższe o 15 proc. przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz 44-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży gazu.

Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie 3,4 mld zł (spadek o 7 proc. r/r). Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja (75 proc.). EBITDA tego segmentu osiągnęła 10-proc. wzrost r/r i wyniosła 2,5 mld zł. Drugim najistotniejszym pod tym względem obszarem był Segment Wytwarzanie (22 proc.) z EBITDA na poziomie 731 mln zł, tj. o 36 proc. więcej r/r.

REKLAMA

Jak tłumaczy Tauron, spadek EBITDA w roku 2018 spowodowany był przede wszystkim niższą o 62 proc. EBITDA segmentu Sprzedaż, na skutek utworzenia rezerwy w wysokości 214 mln zł związanej z szacowanym wpływem regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen energii elektrycznej dla odbiorców w 2019 r.

Zysk netto Taurona za 2018 rok przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był niższy o 85 proc. r/r.

Gorszy wynik netto miał być spowodowany przede wszystkim ujęciem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł. Wartość ta wynika z ujęcia odpisów aktualizujących w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie. Korzystnie na wynik netto wpłynęło natomiast rozwiązanie części utworzonych wcześniej odpisów związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii.

REKLAMA

Wyłącznie za czwarty kwartał 2018 r. Tauron odnotował nawet stratę netto na poziomie -648 mln zł w stosunku do zysku netto wynoszącego 189 mln zł w czwartym kwartale 2017 r.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w 2018 r. wyniosły 3,7 mld zł i były wyższe o 6 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2017 r. (3,5 mld zł). Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach Dystrybucja i Wydobycie.

W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 2 mld zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (1,1 mld zł) oraz budowę nowych przyłączy (676 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (1,3 mld zł) były przeznaczone głównie na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Na koniec grudnia 2018 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron wzrosły o 6,4 proc. i wyniosły 8,6 mld zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,54 mld zł) na koniec 2018 r. wyniósł 2,54x.

 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.