KE chce zmian w opodatkowaniu energii, aby przyspieszyć transformację energetyczną

KE chce zmian w opodatkowaniu energii, aby przyspieszyć transformację energetyczną
Miguel Arias Cañete. Fot. Komisja Europejska

Wczoraj  podczas publikacji sprawozdania na temat realizacji projektu unii energetycznej Komisja Europejska zasygnalizowała rozpczęcie prac nad zmianami zasad opodatkowania energii, aby przyspieszyć wdrażanie unijnej strategii w zakresie energii i klimatu. Zmianę sposobu opodatkowania energii może ułatwić głosowanie jej na forum Unii Europejskiej w systemie większości kwalifikowanej.

Wczoraj przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili stan realizacji projektu unii energetycznej, którego początki sięgają roku 2014 i który został formalnie przyjęty w lutym 2015 r.

Projekt unii energetycznej opiera się na pięciu fundamentach: 1) bezpieczeństwie dostaw energii, solidarności i zaufaniu między krajami UE, 2) utworzeniu w pełni zintegrowanego rynku energii, 3) efektywności energetycznej, 4) dekarbonizacji oraz 5) badaniach, innowacyjności i konkurencyjności.

REKLAMA

 Europa posiada obecnie najbardziej ambitne i zaawansowane na świecie ramy w zakresie klimatu i energii. Uzgodniliśmy wszystkie przepisy, aby zapewnić osiągnięcie celów wyznaczonych na 2030 r., jednocześnie podnosząc docelowe poziomy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Unia energetyczna to jednak coś więcej niż przepisy i strategie polityczne: uruchomiliśmy rekordowe poziomy inwestycji w czystą energię w Europie, wynegocjowaliśmy porozumienie paryskie i doprowadziliśmy do jego szybkiego wejścia w życie, jeszcze bardziej zintegrowaliśmy europejski rynek energii i zarysowaliśmy długoterminową wizję Europy neutralnej dla klimatu do roku 2050 – wyliczał unijny komisarz ds. energii i klimatu Miguel Arias Cañete.

Jednocześnie Komisja przedstawia plan – jak to określono –  skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej.

Jest jeszcze wiele do zrobienia. Musimy utrzymać rozwój odnawialnych źródeł energii w całej Europie i zwiększyć wysiłki na rzecz większej oszczędności energii. Musimy zaangażować się w proces transformacji w znacznie pilniejszym trybie niż dotychczas. W oparciu o naszą strategię osiągnięcia neutralności dla klimatu do 2050 r. wskazaliśmy, w jaki sposób można tego dokonać, i przedstawiliśmy gruntowną analizę przyczyn i sposobów dojścia do tego celu. Wyjaśniliśmy, dlaczego model ten może być powielany przez inne kraje świata oraz jak neutralność klimatyczna, dobrobyt gospodarczy i sprawiedliwość społeczna mogą – a nawet muszą – iść ze sobą w parze – stwierdził Cañete.

REKLAMA

Jednym ze środków, które mają przyspieszyć transformację europejskiej energetyki, ma być zmiana zasad opodatkowania energii.

Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady o rozważenie, w jaki sposób opodatkowanie energii może lepiej przyczyniać się do realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej oraz w jaki sposób przejście do podejmowania decyzji w gronie państw członkowskich za pomocą głosowania większością kwalifikowaną mogłoby przyczynić się do przyspieszenia postępów w tej dziedzinie. 

Ten kierunek prac ma się opierać na planie Komisji dotyczącym stopniowego przejścia na system głosowania większością kwalifikowaną (qualified majority voting, QMV) we wszystkich obszarach dotyczących opodatkowania, opublikowanym po raz pierwszy w styczniu br.

Wówczas Bruksela rozpoczęła debatę na temat reformy procesu decyzyjnego w obszarach polityki podatkowej Unii Europejskiej, która obecnie wymaga jednomyślności wśród państw członkowskich.

Jednomyślności często nie daje się osiągnąć w przypadku kluczowych inicjatyw podatkowych lub osiąga się ją za cenę zgody na politykę, która nie jest optymalna – ocenia Komisja Europejska, uzasadniając potrzebę wprowadzenia w jej miejsce mechanizmu QMV.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.