Czterech beneficjentów przetargu na DSR

Czterech beneficjentów przetargu na DSR
Fot. Jan Brodbeck, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi redukcji zapotrzebowania na moc (DSR) w ramach Programu Bieżącego. Przyjęte zostały wszystkie poprawnie złożone oferty.

Usługa redukcji zapotrzebowania na moc na polecenie operatora systemu przesyłowego, w sprawie której przeprowadzono ostatni przetarg, będzie świadczona w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Beneficjentami przetargu będzie czterech wykonawców: Tauron Polska Energia S.A., Enspirion Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o. oraz Power Block Sp. z o.o.

REKLAMA

Jak informuje PSE, Program Bieżący zapewnia wykonawcy usługi dużą elastyczność w definiowaniu parametrów produktów, w tym mocy redukcji, długości bloku i czasu osiągnięcia redukcji, umożliwiając dostosowanie ich do specyfiki urządzeń odbiorcy.

Uczestnicy Programu, w przypadku aktywacji usługi przez operatora systemu przesyłowego, mogą dobrowolnie przystąpić do składania propozycji sprzedaży bez konieczności wcześniejszego przeprowadzenia testów redukcji.

Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu było posiadanie przez odbiorcę lub dysponowanie przez agregatora zdolnością przesunięcia lub redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej, o łącznej wysokości 1 MW mocy redukcji lub więcej.

Wcześniej w tym roku, w marcu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozstrzygnęły postępowanie na zakup usługi redukcji popytu na żądanie w programie bieżącym uproszczonym (DSR PBU), w którym również zaakceptowano wszystkie złożone oferty.

W wyniku przetargu rozstrzygniętego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, usługa DSR PBU będzie świadczona w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. przez pięciu wykonawców – Enspirion Sp. z o.o., Tauron Polska Energia S.A., Enea S.A., Enel X Polska Sp. z o.o. oraz Lerta Sp. z o.o.

Usługa DSR PBU jest skierowana głównie do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które za pośrednictwem agregatorów, mogą uzyskać dodatkowy przychód z redukcji lub przesunięcia zapotrzebowania na moc.

REKLAMA

Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu było posiadanie przez odbiorcę lub dysponowanie przez agregatora zdolnością przesunięcia lub redukcji zapotrzebowania energii elektrycznej o łącznej wysokości 1 MW mocy redukcji lub więcej.

Jak tłumaczy PSE, program DSR PBU ma skutkować zwiększeniem dostępnego potencjału DSR poprzez zachęcenie do udziału w tym mechanizmie kolejnych odbiorców dzięki uwzględnionym uproszczeniom.

Nowości to m.in. uproszczenie zasad rozliczeń (jedna metoda wyznaczania profilu bazowego) oraz zniesienie kar umownych za niewykonanie usługi.

Ubiegłoroczny przetarg na DSR został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyła tzw. Programu Gwarantowanego, który objął pakiet letni na okres od 1 lipca do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz wolumen mocy gwarantowanej 500 MW. Natomiast pakiet zimowy objął okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r., przy takim samym wolumenie mocy gwarantowanej 500 MW.

W obu przypadkach (Program Gwarantowany i Program Bieżący) usługi polegają na realizacji przez wykonawcę zmniejszenia poboru energii na polecenie operatora systemu przesyłowego i mogą być świadczone przez obiekty opomiarowane w sposób umożliwiający rozliczenie redukcji.

W ramach zakontraktowanych usług DSR Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają prawo wzywać firmy wyłonione w przetargu do redukcji mocy w dni robocze. W pakiecie letnim wszystkie firmy muszą być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym od 16 do 20.

PSE ma każdorazowo zgłaszać wstępną potrzebę zrealizowania redukcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.