Reforma rynku energii w UE gotowa. Jeden z zapisów to zła wiadomość dla węgla

Reforma rynku energii w UE gotowa. Jeden z zapisów to zła wiadomość dla węgla
Fot. LIBER Europe, flickr cc

Wczoraj Rada Unii Europejskiej zatwierdziła ostatnie akty prawne składające się na pakiet regulacji dla unijnego rynku energii elektrycznej tzw. Clean Energy for all Europeans. Po półtora roku od ogłoszenia pierwszych propozycji przez Komisję Europejską tzw. Pakiet zimowy jest gotowy.

Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj cztery ostatnie akty prawne, które składają się na reformę unijnego rynku energii i które mają go uczynić bardziej konkurencyjnym, elastycznym i zorientowanym na odbiorcę końcowego, a ponadto umożliwiającym realizację celów paryskiego porozumienia klimatycznego.

Takie jest zadanie przyjętych wczoraj przez Radę dyrektywy i rozporządzenia o rynku energii elektrycznej.

REKLAMA

Zgodnie z tymi regulacjami wzrosnąć ma rola odbiorców energii, którzy będą mogli stać się aktywnymi uczestnikami rynku, zyskując m.in. prawo do stania się wytwórcami energii, także w ramach wspólnot energetycznych, czy uczestnicząc w mechanizmach redukcji zapotrzebowania (DSR).

Nowa unijna dyrektywa o rynku energii elektrycznej ma ponadto zapewnić dostęp do porównywarek ofert sprzedawców, inteligentnych liczników czy umów uwzględniających dynamiczne ceny energii. Do roku 2026 kraje członkowskie mają zapewnić możliwość zmiany sprzedawcy energii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

Nowe regulacje dla rynku energii elektrycznej utrzymują przy tym prawo państw UE do zabezpieczania mniej zamożnych odbiorców przed wzrostem cen energii, utrzymując możliwość odgórnego ustalania taryf.

Kryterium 550 gram CO2

Unijne regulacje mają nadal dopuszczać możliwość okresowego stosowania pomocy publicznej dla elektrowni w ramach tzw. rynków mocy – umożliwiających wynagradzanie właścicieli elektrowni za utrzymywanie ich w gotowości do dostarczenia określonych mocy.

Przy tym w finalnej wersji unijnej legislacji dla rynku energii elektrycznej utrzymano zapis ograniczający możliwość przyznawania pomocy publicznej dla elektrowni spalających paliwa kopalne.  

Istniejące wcześniej elektrownie emitujące ponad 550 gram CO2/kWh (oraz średniorocznie ponad 350 gram CO2 w przeliczeniu na zainstalowany kW ) – takiego kryterium nie spełniają elektrownie węglowe – stracą prawo do subsydiów na rynku mocy po 1 lipca 2025 r.

REKLAMA

Niespełniające tego wymogu nowe elektrownie mają utracić prawo do korzystania z rynku mocy w przypadku oddania do użytku po wejściu w życie nowych regulacji.

Przy tym te ograniczenia mają nie objąć kontraktów mocowych zawartych przed 31 grudnia 2019 roku, co jest ukłonem choćby w kierunku Warszawy, która zabiegała o otrzymanie subsydiów dla krajowych elektrowni.

Nowe regulacje mają ponadto ułatwić transgraniczną wymianę energii elektrycznej, co może sprzyjać optymalizacji wykorzystania energii produkowanej w coraz większym stopniu z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Ponadto Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wczoraj regulację zakładającą stworzenie mechanizmów umożliwiających przygotowanie się na kryzysy energetyczne poprzez lepszą koordynację i współpracę operatorów energetycznych z państw UE. Nowa regulacja nakazuje krajom członkowskim przygotowanie na taką okoliczność planów kryzysowych.

Czwarta z przyjętych wczoraj regulacji wzmacnia uprawnienia unijnego regulatora rynku energii ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Zatwierdzenie przez Radę ostatnich dokumentów składających się na tzw. Pakiet zimowy to już przedostatni etap w procesie ich procedowania. Pozostała tylko publikacja w Dzienniku Ustaw UE i wówczas po 20 dniach przyjęte wczoraj akty prawne wejdą w życie.

Przyjęte wczoraj cztery regulacje wchodzą w skład 8 aktów prawnych składających się na reformę unijnego rynku energii. Wśród przyjętych wcześniej pozostałych dokumentów jest m.in. nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii, która została opublikowana w unijnym dzienniku ustaw już pod koniec 2018 r.

Więcej na jej temat w artykule: Nowa dyrektywa OZE opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.