Będą unijne dotacje na energię odnawialną na Śląsku

Będą unijne dotacje na energię odnawialną na Śląsku
Instalacja fotowoltaiczna w Rudzie Ślaskiej. Fot. RenCraft

Jeszcze w tym roku mieszkańcy czy instytucje użyteczności publicznej z województwa śląskiego mogą spodziewać się kolejnych konkursów, w których będzie można pozyskać unijne dotacje na energię odnawialną. Do złożenia wniosku przygotowuje się m.in. Ruda Śląska, gdzie zainteresowanie instalacją OZE zadeklarowali właściciele niemal 200 domów jednorodzinnych.

Ruda Śląska chce ubiegać się o unijne dotacje na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w domach swoich mieszkańców, z których większość chce wykorzystać do tego celu fotowoltaikę.

Urząd miejski w Rudzie Śląskiej poinformował, że do projektu, którego celem jest pozyskanie unijnych dotacji na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w domach mieszkańców, zgłosiło się 195 właścicieli domów jednorodzinnych.

REKLAMA

Najwięcej, 150 aplikacji, dotyczy produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, 25 wniosków dotyczy kolektorów słonecznych, a 20 pomp ciepła.

Obecnie wnioski mają być weryfikowane przez zatrudnioną do tego celu firmę, która ma sprawdzić m.in. możliwości montażu konkretnych instalacji w domach mieszkańców.

Następnie magistrat z Rudy Śląskiej przygotuje wniosek o unijne dofinansowanie z konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W przypadku pozyskania dotacji za instalację fotowoltaiki, kolektorów czy pompy ciepła w swoim domu mieszkańcy zapłacą jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie.

Wcześniej Ruda Śląska pozyskała już unijne fundusze w wysokości ponad 900 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych oraz na budynkach wykorzystywanych przez miejskich urzędników.

Szansę na pozyskanie unijnych dotacji na odnawialne źródła energii na Śląsku dają kolejne konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które mają zostać ogłoszone jeszcze w tym roku.

Już na wrzesień zaplanowano ogłoszenie naboru w konkursie z działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1.2. „Odnawialne źródła energii – RIT Południowy”. Na dofinansowanie ma zostać przeznaczone ok. 2,2 mln zł.

Większy budżet na dotacje na energetykę odnawialną, na poziomie 12 mln zł, ma zostać udostępniony w grudniowym konkursie z poddziałania 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

Unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii na Śląsku będzie też można pozyskać w ramach działania 4.3 „Efektywność energetyczna”. W tym przypadku nabory wniosków mają zostać uruchomione w październiku i grudniu – odpowiednio RIT Północny (budżet 8,4 mln zł) i Południowy (9 mln zł).

W tym przypadku będzie można uzyskać dofinansowanie na obejmującą OZE modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Więcej pieniędzy na OZE

REKLAMA

W ostatnio rozstrzygniętym konkursie w ramach RPO WSL, działanie 4.1.3. „Odnawialne źródła energii”, zarząd województwa pierwotnie przeznaczył kwotę 76 mln zł. Jednocześnie dokonał podziału tej puli z przeznaczeniem – 30 proc. na wsparcie dla projektów grantowych i 70 proc. dla projektów niegrantowych.

Po zamknięciu naboru okazało się, że wpłynęło 125 projektów, a zainteresowanie dofinansowaniem 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Po ocenie, rekomendacje do wsparcia otrzymało 107 projektów, a kwota niezbędna do ich wsparcia to ponad 750 mln zł. To znacznie przekroczyło dostępne na ten cel środki, a dostępna kwota w konkursie pozwalała na dofinansowanie tylko jednego projektu o charakterze grantowym.

Zarząd województwa podjął wówczas działania zmierzające do zwiększenia alokacji w konkursie. W pierwszej kolejności zaangażował środki z tzw. rezerwy wykonania, co podniosło pulę do 81,6 mln zł., równocześnie skierował wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów o dodatkowe środki z budżetu państwa. W maju ministerstwo wyraziło zgodę na wykorzystanie dodatkowych 81,6 mln zł z budżetu państwa i dokonanie w tym naborze montażu finansowego ze środkami unijnymi.

Taki zabieg podwoił kwotę dostępnej alokacji i umożliwił wybór do dofinansowania kolejnych projektów z listy, a dla wzmocnienia efektu wsparcia i zapewnienia jak najszerszego odziaływania w regionie zarząd województwa śląskiego podjął decyzję o zmianie układu procentowego puli w podziale 64 proc. alokacji na projekty grantowe i 36 proc. na projekty niegrantowe.

Cała alokacja unijnych dotacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, która jest przeznaczona na wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej, wynosi około 270 mln zł.

Nabory są prowadzone przede wszystkim w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT) i dotychczas ogłoszonych zostało 11 takich naborów, z których 8 zarząd rozstrzygnął, wybierając 92 projekty na kwotę dofinansowania około 102,2 mln zł.

Prawie 30 mln zł jest obecnie zaangażowane w trzy subregionalne konkursy, dla których ocena projektów jest w toku. Natomiast wspomniany, rozstrzygnięty konkurs, jako jedyny w tym obszarze, był prowadzony w formule otwartej, czyli dawał możliwość pozyskania przez gminy dodatkowych środków poza pulą przypisaną dla poszczególnych subregionów.

Nie tylko RPO

Dodatkowe pieniądze na poprawę efektywności energetycznej na Śląsku zostaną udostępnione dzięki podpisanemu pod koniec ubiegłego miesiąca porozumieniu o współpracy, zawartemu między przedstawicielami rządu i władzami woj. śląskiego.

Dzięki porozumieniu gminy z woj. śląskiego będą mogły skorzystać ze środków znajdujących w Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Śląska na lata 2014-2020, finansując z nich poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych i wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Władze woj. śląskiego mają dodatkowo wspierać ze środków unijnych z RPO gminy, które chcą uczestniczyć w finansowanym z budżetu państwa programie StopSmog. Na działania poprawiające jakość powietrza rząd ma przeznaczyć 55 mln euro. Do tego władze województwa śląskego przekażą na ten cel 15 mln euro.

Środki trafią do 7 gmin posiadających poniżej 100 tys. mieszkańców i objętych listą programu StopSmog. Na wsparcie mogą liczyć Żory, Żywiec, Pszczyna, Myszków, Knurów, Wodzisław Śląski oraz Godów. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.