Nadpodaż zielonych certyfikatów wciąż zagrożeniem dla branży OZE

Nadpodaż zielonych certyfikatów wciąż zagrożeniem dla branży OZE
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Z analiz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że tylko pilne uchwalenie ustawy o OZE ustabilizuje rynek zielonych certyfikatów. Nadwyżka zielonych certyfikatów stała się powodem drastycznego spadku cen zielonych certyfikatów na początku ubiegłego roku. Spowodowało to niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w branży OZE.

Zgodnie z projektem nowej ustawy o OZE docelowym systemem wsparcia dla instalacji OZE ma być system aukcyjny. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu notyfikacji nowego systemu przez Komisję Europejską, co może nastąpić dopiero w roku 2016.  Do tego czasu istnieć będzie system wsparcia oparty na zielonych certyfikatach.

Aby system w okresie przejściowym był efektywny, konieczne jest ustabilizowanie cen certyfikatów. W tym celu w projekcie nowej ustawy o OZE zaproponowano przepisy dotyczące wprowadzenia współczynnika 0,5 dla energii elektrycznej wytworzonej w ramach współspalania oraz braku certyfikatów dla energii wytworzonej w elektrowniach wodnych o mocy ponad 5 MW.

REKLAMA

Wejście w życie tych przepisów pozwoli nie tylko na naprawę systemu zielonych certyfikatów, dzięki czemu do czasu wprowadzenia systemu aukcyjnego będzie istniał efektywny system wsparcia dla energii zielonej, lecz także stanowić będzie odpowiedź na zgłaszane przez Komisją Europejską wątpliwości, co do zasadności wspierania dużych elektrowni wodnych i współspalania.

REKLAMA

W chwili obecnej projekt ustawy o OZE przewiduje, że wspomniane rozwiązania wejdą w życie wraz z systemem aukcyjnym, tj. zapewne w roku 2016. Z wyliczeń wynika, że to ostatni dzwonek by ustabilizować sytuację na rynku zielonych certyfikatów. PSEW wypracował prognozy pokazujące jak będzie wyglądać rynek zielonych certyfikatów w zależności od tego kiedy wsparcie dla współspalania i dużych elektrowni wodnych zostanie ograniczone.

W sytuacji gdy nastąpi to dopiero w 2017 roku będziemy mieli do czynienia z trwałą nadwyżką certyfikatów na rynku, co spowoduje spadek ceny certyfikatów i de facto będzie prowadzić do braku efektywnego systemu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii.

– Zgodnie z wyliczeniami PSEW wprowadzenie w życie opisanych powyżej rozwiązań prawnych pozwoli na ustabilizowanie sytuacji na rynku zielonych certyfikatów. Aby to się jednak stało rozwiązania te muszą wejść w życie niezwłocznie – podsumowuje prezes PSEW Wojciech Cetnarski. 

PSEW