Deweloperzy projektów OZE – nie przegapcie daty 29 listopada 2019

Deweloperzy projektów OZE – nie przegapcie daty 29 listopada 2019

Prawo do przyłączenia instalacji OZE to dobro rzadkie, szczególnie dla projektów farm wiatrowych, które w większości nie wypełniają limitów odległościowych narzuconych przez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Utrata przez takie projekty jakiegokolwiek kluczowego elementu, a w tej kategorii mieszczą się umowy przyłączeniowe, prowadzi w praktyce do utraty możliwości ich realizacji w terminie pozwalającym na skorzystanie z aukcyjnego systemu wsparcia.

W dotychczasowej ustawie o OZE wygranie aukcji gwarantowało, że inwestor nie tracił praw z umowy przyłączeniowej – oczywiście tylko wtedy, gdy projekt zostanie zbudowany i rozpocznie sprzedaż energii elektrycznej w terminach określonych w ustawie o OZE dla danej technologii odnawialnej energii.

Nad resztą projektów wisi ryzyko granicznej daty – 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyłączeniowej. Przekroczenie tego terminu pierwszej dostawy energii elektrycznej pozwala operatorom systemów dystrybucyjnych na wypowiedzenie umowy przyłączeniowej.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o OZE z dnia 19 lipca br., która weszła w życie w dniu 29 sierpnia br. rzuca koło ratunkowe tym wszystkim deweloperom projektów, którzy czekając na zapowiadane, ale wciąż przesuwane aukcje poczuli się zagrożeni utratą umów przyłączeniowych z powodu zbliżającego się terminu pierwszego dostarczenia energii elektrycznej.

Zmiana ta idzie nawet krok dalej, bowiem by zachować prawo do przyłączenia, nie trzeba wygrać aukcji. Wystarczy do dnia 29 listopada br. złożyć właściwemu operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosek o przesunięcie określonego w umowy przyłączeniowej terminu pierwszego dostarczenia energii elektrycznej maksymalnie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

REKLAMA

Wedle wszelkich racjonalnych przesłanek, tegoroczne aukcje odbędą się na początku grudnia, a więc po dniu 29 listopada br. Oczywiście, jeżeli projekt wygra aukcję, to zgodnie z przepisami ustawy o OZE terminy umowy przyłączeniowej zostaną dopasowane do terminów „aukcyjnych”.

Jeżeli jednak nie uda się wygrać tej aukcji, to po 29 listopada br. nie będzie można już zmieniać terminów w umowie przyłączeniowej, a operator systemu dystrybucyjnego będzie miał pełne prawo je wypowiedzieć, niezwłocznie po przekroczeniu terminu pierwszego dostarczenia energii elektrycznej.

Dla tych wszystkich, którzy nie są pewni wygranej w aukcji 2019 roku i myślą o aukcji w roku 2020, bądź rozważają zrealizowanie swojego projektu OZE poza systemem aukcyjnym, zwracamy uwagę, aby nie przegapili terminu 29 listopada br. Dla dochowania tego terminu konieczne jest dostarczenia odpowiedniego wniosku do operatora systemu dystrybucyjnego, z którym zawarta została umowa przyłączeniowa.

Mec. Przemysław Kalek i Grzegorz Skarżyński

W naszym „Przewodniku Aukcje OZE 2019” – www.aukcjeOZE2019.pl – więcej o kluczowych terminach i wymaganiach dla projektów OZE – nie tylko tych, które będą startować w aukcjach.

artykuł sponsorowany