Opłata OZE na rachunkach w 2020 r. bez zmian

Opłata OZE na rachunkach w 2020 r. bez zmian
Fotolia

2020 będzie trzecim rokiem z rzędu, kiedy stawka opłaty OZE pozostanie na zerowym poziomie. Wynika to z faktu, że w pierwszych latach jej funkcjonowania z rachunków odbiorców energii zebrano sumę, której na razie nie udaje się skonsumować na wypłaty dla operatorów odnawialnych źródeł energii uruchamianych w obowiązującym od 2016 r. systemie wsparcia.

Stawka opłaty OZE jest jedną ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii. Opłatę zaczęto pobierać od 1 lipca 2016 roku, czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE zawierającej nowe mechanizmy wsparcia producentów zielonej energii.

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach systemu aukcyjnego oraz w ramach przeznaczonych dotąd dla mniejszych instalacji biogazowych i wodnych systemów FiT/FiP.

REKLAMA

Zwycięzcy prowadzonych od końca 2016 roku aukcji otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po określonej, ustalonej w wyniku aukcji, cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy Zarządca Rozliczeń SA – który jest dysponentem opłaty OZE – wypłaci wytwórcom różnicę.

Na kalkulację stawki i jej wysokość w 2020 roku miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim należy zauważyć, że produkcja energii w systemie aukcyjnym i wchodzenie kolejnych wytwórców do tego systemu to proces stopniowy, będący konsekwencją przebiegu inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze do czynienia z maksymalną zadeklarowaną produkcją energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych – wyjaśnia Rafał Gawin, prezes URE.

REKLAMA

Jak podkreśla URE, bardzo istotne przy kalkulacji wysokości stawki są także ceny notowane na hurtowym rynku prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, a te utrzymują się ostatnio na relatywnie wysokim poziomie.

Ponadto, Zarządca Rozliczeń w pierwszych dwóch latach funkcjonowania opłaty OZE, kiedy jej wysokość wynosiła odpowiednio 2,51 i 3,70 zł/MWh, zgromadził na dedykowanym rachunku środki pozwalające na pokrycie obecnego zapotrzebowania wytwórców.

W efekcie, w latach 2018-19 stawka opłaty została obniżona do 0 zł/MWh i na takim poziomie zostanie utrzymana w roku 2020.

Podnieść ją powinno dopiero uruchomienie większego wolumenu instalacji OZE, co powinno być efektem aukcji przeprowadzonych w ubiegłym i tym roku, a także zaplanowanych na rok 2020.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.