Dolnośląskie klastry energii napędzają transformację energetyczną

Dolnośląskie klastry energii napędzają transformację energetyczną
ZKlaster

Staje się jasne, że Dolny Śląsk czeka transformacja energetyczna. W obliczu zmian klimatycznych konieczne jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciele branży energetycznej dyskutowali wczoraj w Oławie na temat nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej i roli, jaką może w niej odegrać energetyka rozproszona realizowana poprzez klastry energii.

Organizatorem wczorajszej konferencji był prężnie rozwijający się klaster energii, prowadzący działalność na Dolnym Śląsku – Energetyczny Klaster Oławski EKO.

Dolny Śląsk nieprzypadkowo jest regionem, z którym wiązane są największe nadzieje na udaną transformację. To właśnie tu, a konkretnie w powiecie zgorzeleckim, działa Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster) – jeden z najlepiej rozwijających się klastrów w Polsce.

REKLAMA

Spośród wielu klastrów, które powstały w ostatnich latach na terenie całego krau, oba dolnośląskie klastry wyróżniają się dużą efektywnością.

Spółki należące do ZKlastra prowadzą obecnie budowę największego kompleksu farm fotowoltaicznych w Polsce  Park Słoneczny ZKlaster I i ZKlaster II. Już za kilka miesięcy między Bogatynią a Zgorzelcem powstaną instalacje o łącznej mocy 49 MW.

Pod koniec zeszłego roku Albert Gryszczuk, koordynator Klastra Zgorzeleckiego, informował, że w najbliższym czasie na terenie działalności klastra  podmioty do niego należące będą w stanie zbudować projekty OZE o łącznej mocy 500 MW. To wystarczy, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie na energię wszystkich mieszkańców z obszaru działalności klastra.

– Jesteśmy w momencie przygotowywania nowej polityki klimatyczno-energetycznej, która ma ogromne znaczenie – mówił podczas wczorajszej konferencji wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

– Bardzo ważna jest rola lokalnych samorządów. To jest kwestia wydawanych pozwoleń, kwestia lokalizacji na tego typu inwestycje, bardzo ważna jest rola lokalnych operatorów, do których instalacje sieci energetycznych, te instalacje są przyłączane – stwierdził Remigiusz Nowakowski z Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

REKLAMA

– Strategia klimatyczna Polski polega przede wszystkim na przechodzeniu na niskoemisyjną gospodarkę, jak największą neutralność klimatyczną i jak największe zastosowanie jak najbardziej efektywnych urządzeń technologicznych w przemyśle i gospodarstwach domowych – opisywał Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z podejściem Ministerstwa oraz NFOŚiGW zgadza się Albert Gryszczuk, który wspiera ideę transformacji, traktując działający w regionie koncern energetyczny PGE i kopalnię Turów jako partnerów – w szczególności jeżeli chodzi o proces rewitalizacji i zagospodarowania terenów górniczych.

Już dziś chcemy się wspólnie do tego przygotowywać. Transformacja takich miejsc jak region Worka Turoszowskiego jest nieunikniona. Należy jednak wziąć pod uwagę wiele aspektów, w tym społecznych. Dlatego też nasi przedstawiciele współpracują ściśle w Brukseli z Platformą Regionów Górniczych w Transformacji – deklaruje Gryszczuk.

Dolny Śląsk plasuje się w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie środków na realizację zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

– Chcielibyśmy, aby na Dolnym Śląsku powstała dolina elektromobilności – obszar gospodarczy, którego inteligentną specjalizacją jest elektromobilność. To również napędy hybrydowe, pojazdy niskoemisyjne, napędy wodorowe, ogniwa wodorowe. Chcielibyśmy, aby właśnie tutaj koncentrowały się firmy globalne, które będą produkować elementy w zakresie powstawania takich pojazdów – stwierdził wiceminister Zyska.

Elektromobilność na Dolnym Śląsku to nie tylko produkcja aut elektrycznych, ale też eko-konwersja używanych pojazdów, która w tym regionie jest już faktem.

W zeszłym roku sukcesem okazała się realizowana w ramach ZKlastra konstrukcja pojazdu elektrycznego z napędem na obie osie – Sokoła 4×4, który powstał w Hubie Innowacji Klastra Zgorzeleckiego. Co najważniejsze, pojazd z powodzeniem przeszedł proces ciężkich testów terenowych w kopalniach KGHM i PGE. Obecnie projekt jest komercjalizowany i realizowane są już pierwsze zamówienia na eko-konwersję.

SmartGmina