Dotacje na małe elektrownie wodne do 2 MW

Dotacje na małe elektrownie wodne do 2 MW
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie pt. Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych o maksymalnej mocy 2 MW. To jeden z kilku konkursów w programie „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, w którym będzie można pozyskać dofinansowanie na OZE. 

Celem naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” jest zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) poprzez ich modernizację.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków zgodnie z zapisami umowy ws. programu mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

REKLAMA

Wdrażane w ramach naboru projekty mające na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW) powinny polegać m.in. na modernizacji urządzeń i instalacji służących do produkcji energii; poprawie bezpieczeństwa produkcji energii; adaptacji małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów ochrony środowiska, innych zobowiązań prawnych oraz zadań wynikających z planów zagospodarowania koryt rzek, w tym oczyszczanie odcinków rzek, aktualizacja wielkości nieszkodliwych przepływów, prowadzenie działań ochronnych zmniejszających wpływ elektrowni wodnych na ekosystemy wodne; przebudowie instalacji w celu jej dostosowania do wymagań niezbędnych do umożliwienia sprzedaży energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy (bezpośrednio lub ewentualnie w spółdzielniach energetycznych); a także na działaniach edukacyjnych i przeprowadzaniu szkoleń.

Moc instalacji przed przeprowadzeniem modernizacji nie może przekraczać 2 MW.

Budżet konkursu wynosi 12,99 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania to 866,38 tys. zł, a maksymalna 6,064 mln zł.

Dotacja zostanie przyznana w EUR, ale środki zostaną wypłacone w PLN, zgodnie z miesięcznym rachunkowym kursem wymiany walut Komisji Europejskiej.

REKLAMA

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie zaliczek. Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę. Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania. Płatność końcowa w wysokości 10% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW.

Termin na składanie wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 1 lipca – 30 października 2020 r.

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.