Zyska: ZKlaster modelowym klastrem energii

Zyska: ZKlaster modelowym klastrem energii
Ireneusz Zyska. Fot. Krajowa Izba Klastrów Energii

Wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu do spraw OZE, Ireneusz Zyska, odwiedził obecnie największy w Polsce fotowoltaiczny plac budowy, który znajduje się pod Bogatynią na Dolnym Śląsku. Prowadzone tam inwestycje są zasługą działalności Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ZKlaster.

W ramach projektu prowadzonego przez Zklaster powstają farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 55 MW, które wraz z już działającymi instalacjami o mocy 21 MW są największą tego typu inwestycją w Polsce. Budowana jest także lokalna sieć dystrybucyjna, której operator będzie funkcjonować jako OSDn. Inwestorami odpowiednio są firmy OZE Holding oraz Gepol Dystrybucja. Oba podmioty należą do zgorzeleckiego klastra energii.

Prezes ZKlastra Albert Gryszczuk podkreślał, że inwestycje w OZE realizowane pod Bogatynią napędzają transformację energetyczną regionu, który do tej pory był kojarzony z elektrownią węglową Turów oraz kopalnią odkrywkową.

REKLAMA

Bardzo dziękujemy za wizytę panu ministrowi, tym bardziej że nasz projekt został wsparty przez Ministerstwo Klimatu kwotą ponad 30 milionów złotych, w ramach programu POIiŚ 2014-2020. Od trzech lat prowadzimy działania w kierunku transformacji naszego regionu i farma, na której dzisiaj jesteśmy, jest jednym z naszych sztandarowych projektów. Będziemy rozwijać tę inwestycję do poziomu 500 MW, ponieważ mamy świadomość potrzeby zabezpieczenia energetycznych potrzeb mieszkańców obszaru Bogatyni, Zgorzelca, Jeleniej Góry i Legnicy – mówił prezes ZKlastra.

– Już teraz jesteśmy w stanie zapewnić energię dla 30 tysięcy gospodarstw domowych. Docelowo będzie to 100 tysięcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przygotowujemy strategię transformacji powiatu zgorzeleckiego, która obejmuje szereg działań mających zmienić gospodarczo i społecznie nasz region. Odnawialne źródła energii to nie jedyny kierunek aktywności ZKlastra. W naszym Hubie Innowacji kładziemy nacisk na rozwój nowych technologii związanych na przykład z elektromobilnością czy magazynowaniem energii – dodał Albert Gryszczuk.

Lokalne władze w działalności klastra widzą szansę na obniżenie wydatków na energię. Podkreślał to wczoraj burmistrz Bogatyni Wojciech Błasiak.

Nasze otwarcie na energię odnawialną nie wynika jedynie z ogólnoświatowego trendu. Uważamy, że mając takiego partnera jak ZKlaster będziemy w stanie obniżyć koszty poboru i zużycia energii w gminie. Obecnie roczny budżet Bogatyni na wydatki związane z energią, to blisko 2 miliony złotych. Z samego faktu kupna energii odnawialnej, bezpośrednio od jej producentów, wynika korzyść i oszczędność. Dodatkowym bodźcem do współpracy z ZKlastrem jest jego zdolność do przyciągania kolejnych partnerów. Pamiętajmy, że każdy podmiot realizujący inwestycje w klastrze musi być zarejestrowany na jego terenie – mówił Wojciech Błasiak.

Podczas wizyty pod Bogatynią wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska, poinformował o planach utworzenia Europejskiego Instytut Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej z siedzibą w Katowicach.

– Jako największy beneficjent programów związanych z transformacją, Polska powinna przejąć inicjatywę w tym zakresie w skali całej Unii Europejskiej. Życzylibyśmy sobie, aby Instytut Sprawiedliwej Transformacji skupiał najlepszych polskich i europejskich ekspertów zajmując się programowaniem transformacji w poszczególnych regionach – mówił wiceminister klimatu.

– Jestem pełen uznania dla osiągnięć i skuteczności pana Alberta Gryszczuka prezesa Zklastra. Można powiedzieć, że jest liderem nie tylko założonego przez siebie Zklastra, ale także jako prezes Krajowej Izby Klastrów Energii także liderem środowiska klastrów energii w skali kraju. Chcielibyśmy przedstawić tutejszą inwestycję jako modelowy przykład, który można by powielać w innych miejscach w Polsce. Klastry energii stają się istotnym elementem systemu energetycznego na mapie energetycznej naszego kraju – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

– Zależy nam na tym, żeby rozwijać odnawialne źródła energii. W tej chwili, zgodnie z komunikatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych sprzed dwóch tygodni, moc zainstalowana w fotowoltaice to 1,8 GW. Chcielibyśmy, żeby do roku 2025 ta moc zwiększyła się do wielkości co najmniej 7 GW. Mamy niepowtarzalną, historyczną szansę, w oparciu sformułowaną w Komisji Europejskiej politykę Nowego Zielonego Ładu i definiowane w tej chwili instrumenty finansowe, aby w Polsce przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną, której fundamentem będą inwestycje w OZE – dodał Ireneusz Zyska.

REKLAMA

Zgorzelecki klaster energii to ekosystem blisko stu podmiotów, które wspólnie działają na rzecz transformacji regionu Turoszowa. To właśnie w ramach ZKlastra przygotowywana jest strategia dla części obszaru Dolnego Śląska, która dotyczy wszystkich aspektów życia i gospodarki.

ZKlaster nie skupia się jedynie na OZE, chociaż na tym polu ma znakomite efekty. Członkami klastra są spółki innowacyjne i start-upy, wśród których wyróżnia się E-Power Control, prowadząca działalność w zakresie przełomowej technologii magazynowania energii i wytwarzania dużych mocy obliczeniowych. ZKlaster posiada też klastrowy Hub Innowacji, w którym firma Innovation AG stworzyła pierwszy w Polsce terenowy pojazd elektryczny, na zasadzie ekokonwersji używanego LandRover

Przedstawiciele ZKlastra współpracują ściśle w Brukseli z Platformą Transformacji Regionów Górniczych. W ramach tego programu Komisji Europejskiej na transformację takich terenów jak obszar Bogatyni i Zgorzelca docelowo ma być rozdysponowanych blisko 7,5 mld euro. Platforma wpisuje się w plany transformacji regionów intensywnie wykorzystujących węgiel, będące elementem pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków.

Pod koniec zeszłego roku przedstawiciele władz samorządowych i zarazem członkowie ZKlastra przygotowali porozumienie, na bazie którego powstał Komitet Transformacji Regionu Worka Turoszowskiego. Jego rolą jest działanie na rzecz transformacji regionu węglowego, zgodnie z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego przy współpracy z Komisją Europejską właśnie w ramach Platformy Regionów Górniczych w Transformacji. Inicjatorem powstania Komitetu był Zarząd Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Jednym z najważniejszych zadań, do których realizacji powołano Komitet, jest koordynowanie pozyskiwania i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na cele związane z transformacją obszaru węglowego.

Aktualnie współpraca z Komisją Europejską z jednej strony, a lokalnymi samorządami z drugiej, jest jednym z najważniejszych wyzwań dla ZKlastra.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyjął już 5 klastrowych projektów transformacyjnych. Dotyczą one samo-bilansowania energetycznego regionu, edukacji, a w szczególności tworzenia nowych kadr i przekwalifikowywania pracowników, rozwoju turystyki oraz oczywiście rozwoju nowych źródeł energii.

Najważniejszym osiągnięciem jest stworzenie i przyjęcie strategii dla obszaru Turoszowa obejmującej plan działań dla całego powiatu zgorzeleckiego. Ujęto w niej nie tylko aspekty transformacji energetycznej, ale też ogólnego rozwoju powiatu i przyciągania nowych inwestorów.

Z dotychczasowej współpracy ZKlastra z administracją publiczną wynika, że priorytetem dla Dolnego Śląska jest stworzenie strategii dla wszystkich regionów węglowych na terenie województwa. Powinny one zawierać sposoby na zarządzenie zmianą w zakresie energetyki, ale także zmianą społeczną i gospodarczą. Twórcy zgorzeleckiego klastra energii oceniają, że pozwoli na skorzystanie ze środków, które będą przeznaczone na transformację. Strategia dla obszaru Dolnego Śląska, gdzie działa ZKlaster, ma powstać do końca roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.